Help Print this page 
Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 69, 13 ta' Marzu 2009

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 13/03/2009
Miscellaneous information
  • Author: L-Unjoni Ewropea
Text
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 69

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġislazzjoni

Volum 52
13 ta' Marzu 2009


Werrej

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

BAĠITS

 

 

tal-Parlament Ewropew

 

 

2009/165/KE, Euratom

 

*

Adozzjoni aħħarija tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009

1

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.Kull dħul previst fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista' jwassal għal approprjazzjonijiet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħul korrispondenti.Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet kollha awtorizzati, inklużi l-approprijazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

Werrej

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Paġna

 

 

BAĠITS

 

 

tal-Parlament Ewropew

 

*

1

L-ammonti huma espressi f’euro ħlief jekk indikat mod ieħor.Kull dħul previst fl-Artikolu 18(1) tar-Regolament Finanzjarju, imdaħħal fit-Titoli 5 u 6 tad-dikjarazzjoni tad-dħul, jista' jwassal għal approprjazzjonijiet addizzjonali li ddaħħlu taħt l-intestaturi li kellhom in-nefqa inizjali, li wassal għad-dħul korrispondenti.Iċ-ċifri tar-rendiment jirreferu għall-approprjazzjonijiet kollha awtorizzati, inklużi l-approprijazzjonijiet tal-baġit, approprjazzjonijiet addizzjonali u dħul assenjat.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top