Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 107, 17 ta' April 2008

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: L-Unjoni Ewropea
  • Form: Ġurnal Uffiċjali
Text
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 107

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
17 ta' April 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/2008 ta' l-14 ta' April 2008 li jipprovdi għall-adattament tal-kwoti għas-sajd tal-merluzz li għandhom jiġu allokati lill-Polonja fil-Baħar Baltiku (Subdiviżjonijiet 25–32, Ilmijiet KE) mill-2008 sa l-2011

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 339/2008 tas-16 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 340/2008 tas-16 ta’ April 2008 dwar il-ħlasijiet u l-ispejjeż dovuti lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skond ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) ( 1 )

6

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 341/2008 tas-16 ta’ April 2008 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji għall-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti April 2008 fil-qafas tal-kwoti tariffarji stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 616/2007 għal-laħam tat-tjur

26

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/308/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ April 2008 li taħtar żewġ membri u żewġ membri supplenti Awstrijaċi tal-Kumitat tar-Reġjuni

28

 

 

2008/309/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ April 2008 li taħtar membru Belġjan fil-Kumitat tar-Reġjuni

29

 

 

2008/310/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ April 2008 li taħtar seba’ membri tar-Renju Unit u seba’ membri supplenti tar-Renju Unit fil-Kumitat tar-Reġjuni

30

 

 

2008/311/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ April 2008 li taħtar membru Irlandiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

31

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi d-dokument standard għas-sorveljanza u l-kontroll tal-ġarr ta’ skart radjoattiv u fjuwil użat imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/117/Euratom (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 793)

32

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2008/313/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà CHAD/2/2008 tat-18 ta' Marzu 2008 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-operazzjoni militari ta' l-Unjoni Ewropea fir-Repubblika taċ-Ċad u fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

60

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/314/PESK ta’ l-14 ta’ April 2008 dwar l-appoġġ għall-attivitajiet ta’ l-IAEA fl-oqsma tas-sigurtà u l-verifika nukleari u fil-qafas ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ l-Armi ta’ Qerda tal-Massa

62

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top