Help Print this page 

Document 31983L0129

Title and reference
Padomes direktīva (1983. gada 28. marts) par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs
  • In force
OJ L 91, 9.4.1983, p. 30–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 123
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 123
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 121 - 121
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 121 - 121
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 208 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 6 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/129/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31983L0129Oficiālais Vēstnesis L 091 , 09/04/1983 Lpp. 0030 - 0031
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0121
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0121
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 15 Sējums 4 Lpp. 0122


Padomes Direktīva

(1983. gada 28. marts)

par noteiktu ronēnu ādu un ādas izstrādājumu importēšanu dalībvalstīs

(83/129/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomika un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā Eiropas parlaments ir pieņēmis lēmumu par tirdzniecību Kopienā ar roņveidīgo ādas izstrādājumiem un jo īpaši ar izstrādājumiem, kas iegūti no Grenlandes un zilmuguraino roņu mazuļiem;

tā kā dažās dalībvalstīs jau pastāv brīvprātīgi vai ar likumu noteikti pasākumi, kas ierobežo importu vai tirdzniecību ar Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu un zilmuguraino roņu mazuļu ādām; tā kā viena dalībvalsts jau pieprasa visu roņveidīgo ādas izstrādājumu marķēšanu;

tā kā dažādi pētījumi izraisījuši šaubas par Grenlandes un zilmuguraino roņu populācijas stāvokli un sevišķi attiecībā uz netradicionālu medību iespaidu uz zilmuguraino roņu populācijas stāvokli un saglabāšanu;

tā kā roņu un citu sugu izmantošana, kas ir atkarīga no to spējas izturēt tādu attieksmi un pienācīgas attieksmes pret līdzsvaru dabā, ir dabiska un likumīga nodarbošanās, un noteiktos pasaules reģionos veido svarīgu daļu no tradicionālā dzīvesveida un tautsaimniecības; tā kā medības, ko tradicionāli piekopj eskimosi, atstāj ronēnus neskartus, tāpēc var uzskatīt, ka eskimosu intereses netiek aizskartas;

tā kā ir vēlami tālāki Grenlandes un zilmuguraino roņu mazuļu atšaušanas seku zinātnisko aspektu pētījumi; tā kā laikā līdz šādu pētījumu rezultātiem vajadzētu pieņemt vai saglabāt pagaidu pasākumus saskaņā ar Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 1983. gada 5. janvāra lēmumu [3];

tā kā ir atzīmēts, ka roņu mazuļu medīšana noteiktā apjomā ir ierobežota; tā kā Padome ir lūgusi Komisiju turpināt meklēt risinājumus, kā uzturēt kontaktus ar ieinteresētajām valstīm, lai padarītu importa ierobežojumus pieņemamus;

tā kā Padome no jauna pārvērtēs situāciju, pamatojoties uz Komisijas līdz 1983. gada 1. septembrim iesniegto ziņojumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis pieņem vai saglabā visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pielikumā uzskaitītie izstrādājumi netiktu komerciālos nolūkos importēti to teritorijās.

2. Par šādiem pasākumiem dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

2. pants

Šo direktīvu piemēro no 1983. gada 1. oktobra.

Šī direktīva attiecas tikai uz izstrādājumiem, kurus nav ieguvuši eskimosi tradicionālajās medībās.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1983. gada 28. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Ertl

[1] OV C 334, 20.12.1982., 132. lpp.

[2] OV C 346, 31.12.1982., 1. lpp.

[3] OV C 14, 18.1.1983., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Nr. | CCT Nr. | Apraksts |

1 | ex 43.01 ex 43.02 A | Jēlādas un miecētas vai apdarinātas kažokādas, ieskaitot dažādos veidos komplektētas: Grenlandes roņu balto pūkaino mazuļu,zilmuguraino roņu mazuļu. |

2 | ex 43.03 | Kažokādu izstrādājumi, kas attiecas uz 1. punktu. |

--------------------------------------------------

Top