Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vieglo transportlīdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Vieglo transportlīdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšana

Vieglie transportlīdzekļi - automobiļi un autofurgoni - ir vieni no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem, radot 15 % no Eiropas Savienības (ES) oglekļa dioksīda (CO2) emisijas. ES strādā, lai samazinātu autotransporta ietekmi uz apkārtējo vidi un palīdzētu veikt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

KOPSAVILKUMS

Vieglie transportlīdzekļi - automobiļi un autofurgoni - ir vieni no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem, radot 15 % no Eiropas Savienības (ES) oglekļa dioksīda (CO2) emisijas. ES strādā, lai samazinātu autotransporta ietekmi uz apkārtējo vidi un palīdzētu veikt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tā saskaņo tehniskās emisijas prasības - kas zināma kā EK tipa apstiprināšana - mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to rezerves daļām, lai tās būtu vienādas visā ES, novēršot vienota tirgus pārtraukumus. Tā uzliek konkrētus pienākumus ražotājiem un nodrošina piekļuvi remonta un uzturēšanas informācijai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ražotājiem:

apliecināt, ka jauni transportlīdzekļi tiek pārdoti, reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā atbilstoši regulā noteiktajiem emisijas standartiem;

transportlīdzekļa iegādes laikā nodrošināt pircējiem datus par CO2 emisijām un degvielas patēriņu;

nodrošināt, ka piesārņojuma novēršanas ierīces, kas uzstādītas transportlīdzeklī, var darboties 160 000 km un tiek pārbaudītas pēc pieciem gadiem vai 100 000 km, atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk;

nodrošināt neatkarīgiem pakalpojumu sniedzējiem neierobežotu un standartizētu piekļuvi transportlīdzekļu remonta un apkopes informācijai tīmekļa vietnēs. Tie var iekasēt saprātīgu maksu par šo pakalpojumu.

Citi nosacījumi

Valstu iestādes nedrīkst attiekties piešķirt EK emisiju tipa apstiprinājumu, ja transportlīdzeklis atbilst visiem regulas nosacījumiem.

Valstis var piešķirt finansiālus atvieglojumu, lai veicinātu emisiju samazināšanas ierīču lietošanu.

Par regulas pārkāpšanu var piemērot sankcijas.

Emisijas līmenis ir noteikts dažādiem piesārņotājiem, tādiem kā oglekļa monoksīds un slāpekļa oksīds, un dažādiem transportlīdzekļu tipiem.

Regula (EK) Nr. 443/2009 nosaka vidējās CO2 emisijas snieguma prasības 130 g CO2/km jauniem pasažieru automobiļiem. No 2020. gada tas samazinās līdz 95 g CO2/km.

2014. gadā Eiropas Komisija izdeva priekšlikumu attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2007. gada 2. jūlija.

Plašāku informāciju skatīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā Transportlīdzekļu CO2emisiju samazināšana.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 715/2007

2.7.2007.

-

OV L 171, 29.6.2007., 1.-16. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 692/2008

31.7.2008.

-

OV L 199, 28.7.2008., 1.-136. lpp.

Regula (EK) Nr. 595/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009., 1.-13. lpp.

Regula (ES) Nr. 566/2011

19.6.2011.

-

OV L 158, 16.6.2011., 1.-24. lpp.

Regula (ES) Nr. 459/2012

4.6.2012.

-

OV L 142, 1.6.2012., 16.-24. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 443/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (Oficiālais Vēstnesis L 140, 5.6.2009., 1.-15. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (Oficiālais Vēstnesis L 263, 9.10.2007., 1.-160. lpp.).

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu (COM(2014) 28 final (31.1.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 23.07.2015

Top