Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Precīzu un uz pierādījumiem balstītu pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Precīzu un uz pierādījumiem balstītu pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu nodrošināšana

Uz arvien vairāk Eiropas Savienībā marķētiem un reklamētiem pārtikas produktiem ir norādes par to uzturvērtību un veselīgumu. Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un atvieglotu viņu izvēli, tirgū laistajiem produktiem jābūt nekaitīgiem un atbilstīgi marķētiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.

KOPSAVILKUMS

Uz arvien vairāk Eiropas Savienībā marķētiem un reklamētiem pārtikas produktiem ir norādes par to uzturvērtību un veselīgumu. Lai nodrošinātu augstu patērētāju aizsardzības līmeni un atvieglotu viņu izvēli, tirgū laistajiem produktiem jābūt nekaitīgiem un atbilstīgi marķētiem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norādes uz to etiķetēm, kā arī prezentācijās un reklāmās, būtu skaidras un to pamatā būtu zinātnes jomā vispārpieņemti pierādījumi.

Pārtikas produktos var būt daudz dažādu vielu (piemēram, vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, neaizstājamas taukskābes, šķiedrvielas un augu ekstrakti ar uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi), kam var piemērot norāžu lietošanu. Regula nodrošina augstu patērētāju aizsardzības līmeni, sniedz patērētājam informāciju, kas vajadzīga izvēles izdarīšanai, pilnībā pārzinot faktus, kā arī pārtikas rūpniecībā rada vienādus konkurences nosacījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Komisijai ir jāsagatavo uzturvielu apraksti un pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošanas nosacījumi, ņemot vērā:

 • pārtikas produktā esošo uzturvielu un citu vielu daudzumu, piemēram:
  • aminoskābes (*);
  • piesātinātās taukskābes (*);
  • hidroģenētās taukskābes (*);
  • cukuri;
  • sāls;
 • pārtikas produktu lomu un nozīmi iedzīvotāju uzturā kopumā un riska grupu, tostarp bērnu, uzturā;
 • to uzturvielu klātbūtni, par kurām zinātniski atzīts, ka tām ir ietekme uz veselību.

Norādes par veselīgumu nedrīkst:

 • būt kļūdainas, neskaidras vai maldinošas;
 • radīt šaubas par citu pārtikas produktu nekaitīgumu un/vai uzturvērtības pietiekamību;
 • mudināt pārmērīgu pārtikas produktu patēriņu;
 • likt domāt, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nevar nodrošināt nepieciešamo uzturvielu daudzumu;
 • apgalvot, ka attiecīgā pārtikas produkta nelietošana var ietekmēt veselību;
 • iekļaut norādes par svara zaudēšanas ātrumu vai lielumu;
 • sniegt norādes par ieteikumiem, ko snieguši individuāli ārsti.

Norādes par uzturvērtību un veselīgumu būs atļauts lietot tikai tādā gadījumā, ja saskaņā ar vispārpieņemtiem zinātniskiem datiem būs pierādīts, ka norādē minētās vielas klātbūtnei, neesamībai vai samazinātam daudzumam pārtikas produktā ir labvēlīga ietekme. Šādām vielām jābūt daudzumā, kas atbilst saprātīgam patēriņam, un apjomā, kas sniedz vēlamo ietekmi.

Norādes par veselīgumu tiks atļautas tikai tādā gadījumā, ja uz etiķetes būs šāda informācija:

 • attiecīgās norādes iedzīvotāju mērķgrupa;
 • paziņojums, kas uzsver daudzveidīga un līdzsvarota uztura un veselīga dzīvesveida nozīmi;
 • pārtikas produkta daudzums un patēriņa veids, kāds ir nepieciešams, lai panāktu norādīto labvēlīgo ietekmi;
 • paziņojums personām, kurām vajadzētu izvairīties no attiecīgā pārtikas produkta lietošanas (piemēram, grūtniecēm);
 • atbilstīgs brīdinājums uz produktiem, kas pārmērīgas lietošanas gadījumā varētu apdraudēt veselību;
 • ja tiek lietot norāde par slimības riska samazināšanu - paziņojums, ka slimībai var būt vairāki riska faktori un ka izmaiņām vienā no šiem riska faktoriem var būt vai var arī nebūt labvēlīga ietekme;
 • jebkādi citi lietošanas ierobežojumi vai norādījumi.

Veselīguma norādēm, kuru pamatā ir vispārpieņemti zinātniski dati un kuras ir viegli saprotamas vidusmēra patērētājam, var tikt piemērotas atkāpes no atļauju izsniegšanas procedūras.

Dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2 % alkohola, nedrīkst būt veselīguma vai uzturvērtības norādes, izņemot tās, kas norāda samazinātu alkohola daudzumu vai enerģētisko vērtību.

Atļaujas pieteikums

Ražotājam jāiesniedz pieteikums attiecīgajai Eiropas Savienības (ES) valstij, kura to nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA). Pamatojoties uz EFSA atzinumu, EK pēc tam pieņem lēmumu par norādes lietošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2007. gada 1. jūlija.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

(*) Taukskābes: taukskābes ir tauku molekulu pamatvienības. Tās satur oglekli, ūdeņradi un skābekli.

(*) Piesātinātās taukskābes: jo vairāk katram oglekļa atomam ir piesaistītu ūdeņraža atomu, jo piesātinātāka ir taukskābe. Piesātinātās taukskābes iegūst, piemēram, no kokosriekstu eļļas, ar taukvielām bagātiem gaļas produktiem un kakao sviesta.

(*) Hidroģenētās taukskābes: kad nepiesātināti tauki tiek apstrādāti hidrogenizācijas procesā (piemēram, lai pagatavotu margarīnu), rodas hidroģenētās taukskābes. Hidrogenizācijas process tika izstrādāts, lai novērstu tauku ātru sasmakšanu. Šīs taukskābes bieži ir atrodamas komerciāli ražotos konditorejas izstrādājumos.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1924/2006

19.1.2007.

1.7.2007.

OV L 404, 30.12.2006., 9.-25. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 107/2008

4.3.2008.

-

OV L 39, 13.2.2008., 8.-10. lpp.

Regula (EK) Nr. 109/2008

4.3.2008.

-

OV L 39, 13.2.2008., 14.-15. lpp.

Regula (ES) Nr. 1169/2011

12.12.2011.

-

OV L 304, 22.11.2011., 18.-63. lpp.

Regula (ES) Nr. 1047/2012

29.11.2012.

-

OV L 310, 9.11.2012., 36.-37. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 353/2008 (2008. gada 18. aprīlis), ar ko izveido īstenošanas noteikumus pieteikumiem par veselīguma norāžu atļaujām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1924/2006 15. pantu (OV L 109, 19.4.2008., 11.-16. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top