Help Print this page 
Title and reference
Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI)

Ņemot vērā dalībvalstu juridiskās informācijas daudzveidību reģionālajā, valstu un Eiropas Savienības (ES) līmenī, iedzīvotājiem ir jānodrošina ērta un efektīva piekļuve informācijai par valstu un Eiropas tiesību aktiem. Eiropas tiesību aktu identifikators (ELI) nodrošina ātru un ērtu piekļuvi šai informācijai, veicinot kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi.

AKTS

Padomes secinājumi, ar ko aicina ieviest Eiropas tiesību aktu identifikatoru (ELI) (Oficiālais Vēstnesis C 325, 26.10.2012.).

KOPSAVILKUMS

Padomes secinājumi paredz izveidot Eiropas tiesību aktu identifikatoru (ELI), lai sniegtu ērtu piekļuvi informācijai par Eiropas Savienības (ES) un dalībvalstu tiesību aktiem.

Kāda ir Eiropas tiesību aktu identifikatora (ELI) nozīme?

Eiropas līmenī informācijas apmaiņa par tiesību aktiem ir ievērojami uzlabojusies. Šo informāciju galvenokārt sniedz reģionālās, valstu un Eiropas iestādes. Tomēr informācijas apmaiņu ierobežo atšķirības, kas pastāv starp dažādajām tiesību sistēmām dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī.

ELI izveide ļaus kataloģizēt Eiropas un valstu tiesību aktus, piešķirot tiem vienotu un stabilu identifikatoru, un tādējādi ļaus panākt ātrāku un efektīvu informācijas meklēšanu un apmaiņu, darot to pieejamu iedzīvotājiem vai arī īpašiem lietotājiem, piemēram, likumdevējiem, tiesnešiem un juristiem.

Kā darbojas ELI?

Lai kataloģizētu Eiropas un dalībvalstu tiesību aktus, ELI pamatā ir, pirmkārt, unikāla identifikatora, ko sauc par URI (Uniform Resource Identifier – vienotais resursu identifikators), un, otrkārt, daudzu strukturētu metadatu izmantošana. Visbeidzot, lai varētu pilnībā izmantot semantiskā tīmekļa priekšrocības, ELI pamatā ir īpaša valoda, kas nodrošina informācijas apmaiņu.

Tomēr dalībvalstīm ir iespēja turpināt pārvaldīt juridisko informāciju tā, kā tās vēlas.

Kas jādara dalībvalstīm, lai ieviestu ELI?

ELI ieviešana nav obligāta. Dalībvalstis un Eiropas Savienība var lemt par šī identifikatora brīvprātīgu un pakāpenisku ieviešanu, kas jau tiek izmantots dažās dalībvalstīs un Eiropas līmenī. Lai to ieviestu, dalībvalstīm:

  • ELI jāpiemēro Eiropas un valstu tiesību aktiem, kas publicēti Eiropas un valstu oficiālajos laikrakstos, datubāzēs vai juridiskās informācijas sistēmās, kuras tās izmanto;
  • jāpiešķir aktiem unikāls identifikators un jānorāda daļa no metadatiem, kas tostarp var ietvert tiesību aktu veidu un tematu, teritoriālo piemērošanu un dokumenta izstrādes datumu;
  • jāieceļ ELI koordinators;
  • jādalās ar informāciju par ELI un tā jāizplata;
  • katru gadu jāizvērtē ELI un metadatu ieviešanas gaita attiecībā uz Eiropas un valstu tiesību aktiem.

Pēdējā atjaunināšana: 26.12.2012

Top