Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro monētu emisija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro monētu emisija

Eiropas Savienība (ES) nosaka noteikumus par apgrozībai paredzēto euro monētu, tostarp kolekcijas monētu, emisiju.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 651/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par euro monētu emisiju.

KOPSAVILKUMS

Dalībvalstis var emitēt divu veidu euro monētas: apgrozības monētas un kolekcijas monētas.

Apgrozības monētas

Apgrozības monētas laiž apgrozībā ar nominālvērtību.

Nelielu daļu monētu var piedāvāt tirgū par cenu, kas ir augstāka par nominālvērtību, ja paaugstinātā cena ir pamatota monētas īpašas kvalitātes, īpaša iepakojuma vai kādu papildpakalpojumu dēļ.

Ikviena dalībvalsts, kuras naudas vienība ir euro, var emitēt tikai divas piemiņas monētas gadā, izņemot gadījumus, kad:

  • piemiņas monētas kopīgi emitē visas dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro; vai
  • piemiņas monētu emitē, ja valsts vadītāja darba vieta ir brīva uz pagaidu laiku vai ja tā pienākumus pilda pagaidu vadītājs.

Katrā emisijas reizē apgrozībā laistais piemiņas monētu kopskaits nepārsniedz augstāko no šādām divām robežvērtībām:

  • 0,1 % no uzkrātā, visu dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, apgrozībā laistā 2 euro monētu neto kopskaita līdz tā gada sākumam, kas ir pirms attiecīgās piemiņas monētas emisijas gada. Šo robežvērtību var paaugstināt līdz 2,0 % no uzkrātā visu dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, 2 euro monētu neto kopskaita, ja tiek atzīmēts vispāratzīts un simboliski svarīgs notikums; vai
  • 5,0 % no uzkrātā attiecīgās dalībvalsts apgrozībā laistā 2 euro monētu neto kopskaita līdz tā gada sākumam, kas ir pirms attiecīgās piemiņas monētas emisijas gada.

Kolekcijas monētas

Kolekcijas monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss tikai tajā dalībvalstī, kas tās emitējusi. Emisijas dalībvalsts identitāte ir skaidri un viegli saskatāma uz monētas.

Lai kolekcijas monētas varētu viegli atšķirt no apgrozības monētām, tās atbilst visiem turpmāk minētajiem kritērijiem:

  • to nominālvērtība atšķiras no apgrozības monētu nominālvērtības;
  • uz tām nedrīkst būt attēlu, kas līdzinātos apgrozības monētu kopīgajai pusei;
  • to krāsai, diametram un svaram vai vismaz diviem no šiem trim parametriem ievērojami jāatšķiras no apgrozības monētām; un
  • tām nedrīkst būt smalki rievotas vai dziļi rievotas monētas jostas.

Kolekcijas monētas var piedāvāt tirgū par nominālvērtību vai par cenu, kas to pārsniedz.

Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu to, ka kolekcijas monētas lieto kā maksāšanas līdzekli.

Apspriešanās pirms apgrozības monētu iznīcināšanas

Pirms apgrozības monētu iznīcināšanas dalībvalstis savstarpēji apspriežas un informē dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, naudas kaltuvju direktorus.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 651/2012

16.8.2012.

-

OV L 201, 27.7.2012.

Pēdējā atjaunināšana: 04.02.2013

Top