Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurozonas tiesību akti monetārajā jomā - praktiska pāreja uz euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurozonas tiesību akti monetārajā jomā - praktiska pāreja uz euro

Eiropas Savienības (ES) valstij, kura atbilst stingrajiem kritērijiem, kuri jāizpilda, lai ieviestu euro, pārejas laikā no tās nacionālās valūtas uz euro ir jāievēro skaidri noteikumi. Pēc tam tai ir jāievēro budžeta disciplīnas noteikumi, kas paredzēti nesen pieņemtajā līgumā, kurš izstrādāts nolūkā nodrošināt pienācīgu eurozonas pārvaldību.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par euro ieviešanu

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) valstij, kura atbilst stingrajiem kritērijiem, kuri jāizpilda, lai ieviestu euro, pārejas laikā no tās nacionālās valūtas uz euro ir jāievēro skaidri noteikumi. Pēc tam tai ir jāievēro budžeta disciplīnas noteikumi, kas paredzēti nesen pieņemtajā līgumā, kurš izstrādāts nolūkā nodrošināt pienācīgu eurozonas pārvaldību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir precizētas monetārās tiesību normas tajās ES valstīs, kas ir akceptējušas eiro kā vienoto valūtu, un ir izskaidroti dažādie posmi ceļā uz euro ieviešanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārejas periods līdz pat trim gadiem ir pieļaujams laikā starp dienu, kad valsts akceptē euro, un laiku, kad euro banknotes un monētas tiek laistas apgrozībā. Prakse liecina, ka šie datumi šobrīd sakrīt, kā to parādīja Lietuva, kas 2015. gada 1. janvārī pārgāja uz euro.

Pakāpeniskas pārejas periods līdz pat vienam gadam tiek piešķirts tām valstīm, kurām neizdodas īstenot pārejas noteikumus. Šī perioda laikā var izmantot gan euro, gan valsts nacionālo valūtu pirms tās pilnīgas izņemšanas no apgrozības.

To valstu centrālās bankas, kuras ir akceptējušas euro, un Eiropas Centrālā banka ir vienīgās iestādes, kuras ir tiesīgas laist apgrozībā vienotās valūtas banknotes un monētas.

Valstīm, kurās izmanto euro, ir jānovērš visi mēģinājumi viltot banknotes un monētas.

Lai stiprinātu eurozonas ekonomikas sistēmu, ES valstis pieņēma Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību. Tas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. Tā noteikumu mērķis ir:

uzlabot budžeta disciplīnu ar budžeta paktu (saglabājot valstu budžetu līdzsvarā vai ar pārpalikumu);

stiprināt valstu ekonomikas politiku koordināciju;

uzlabot eurozonas pārvaldību.

Eiropas Savienība ir izveidojusi arī ekonomikas politikas koordinācijas ikgadēju ciklu. To sauc par Eiropas pusgadu. Tā ietvaros Komisija veic valstu budžeta, makroekonomikas un strukturālo reformu plānu detalizētu analīzi. Pēc tam tā katrai ES valstij sniedz detalizētus ieteikumus turpmākajiem 12-18 mēnešiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, kas veltīta euro.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 974/98

1.1.1999.

-

OV L 139, 11.5.1998., 1.-5. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 2596/2000

1.1.2001.

-

OV L 300, 29.11.2000., 2.-3. lpp.

Regula (EK) Nr. 2169/2005

18.1.2006.

-

OV L 346, 29.12.2005., 1.-5. lpp.

Regula (EK) Nr. 1647/2006

1.1.2007.

-

OV L 309, 9.11.2006., 2.-3. lpp.

Regula (EK) Nr. 835/2007

1.1.2008.

-

OV L 186, 18.7.2007., 1.-2. lpp.

Regula (EK) Nr. 836/2007

1.1.2008.

-

OV L 186, 18.7.2007., 3.-4. lpp.

Regula (EK) Nr. 693/2008

1.1.2009.

-

OV L 195, 24.7.2008., 1.-2. lpp.

Regula (ES) Nr. 670/2010

1.1.2011.

-

OV L 196, 27.8.2010., 1.-3. lpp.

Regula (ES) Nr. 827/2014

1.1.2015.

-

OV L 228, 31.7.2014., 3.-4. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top