Help Print this page 
Title and reference
Eiro ieviešana: konverģences kritēriji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiro ieviešana: konverģences kritēriji

Lai varētu pieņemt eiro kā vienoto valūtu, dalībvalstij ir jāizpilda noteikts skaits ekonomisku un finanšu nosacījumu, kurus dēvē arī par konverģences kritērijiem. Šie četri nosacījumi ir:

  • cenu stabilitāte;
  • valsts finanšu stāvoklis;
  • līdzdalība Eiropas monetārās sistēmas maiņas mehānismā;
  • procentu likmju konverģence.

Attiecīgi, kad dalībvalsts ir kandidāte uz eiro pieņemšanu, Eiropas Savienības (ES) Padome pārbauda, vai dalībvalsts ievēro katru no šiem četriem kritērijiem. Ja tā ir, Padome pieņem lēmumu, ar kuru tā atļauj dalībvalstij pieņemt eiro un detalizēti analizē dalībvalsts sasniegto attiecībā uz konverģences kritērijiem.

Cenu stabilitāte

Dalībvalstīm ir jāuzrāda ilgtspējīga cenu stabilitāte. Lai pārbaudītu šo kritēriju, Padome vienu gadu novēro dalībvalsts inflācijas likmi. Tad tā salīdzina šo likmi ar to trīs dalībvalstu inflācijas likmi, kuras uzrāda labākos rezultātus cenu stabilitātes jomā. Ja kandidējošās dalībvalsts likme nepārsniedz triju labāko dalībvalstu likmi vairāk kā par 1,5 %, tad cenu stabilitātes kritērijs ir izpildīts.

Valsts finanšu stāvoklis

Kandidējošai dalībvalstij ir jāuzrāda ilgtspējīgas valsts finanses. Citiem vārdiem sakot, dalībvalsts budžeta situācija nedrīkst liecināt par pārmērīgu budžeta deficītu.

Līdzdalība Eiropas monetārās sistēmas maiņas mehānismā

Eiropas valūtas maiņas mehānisms ir valūtas maiņas likmju mehānisms starp eiro un eiro nepieņēmušo dalībvalstu valūtām. Tā galvenais mērķis ir stabilizēt Eiropas valūtu kursu, novēršot pārlieku lielas svārstības starp eiro un citu valstu valūtu vērtībām.

Dalībvalsts, kas kandidē uz eiro ieviešanu, pirms tam vismaz divus gadus piedalās Eiropas valūtas maiņas likmju mehānismā. Bez tam šo divu gadu laikā tai nedrīkst būt lielu grūtību ar tās valūtas kursu.

Ilgtermiņa procentu likmju konverģence

Ilgtermiņa procentu likmes aprēķina, balstoties uz dalībvalstu aizņēmumiem, t. i., kad tās izdod obligācijas vai līdzvērtīgus vērtspapīrus.

Tātad uz eiro ieviešanu kandidējošas dalībvalsts ilgtermiņa procentu likmes salīdzina ar atsauces vērtību. Šo atsauces vērtību iegūst, aprēķinot to triju ES dalībvalstu vidējo ilgtermiņa procentu likmi, kuras uzrāda labākos rezultātus cenu stabilitātes jomā. Lai izpildītu šo kritēriju, kandidējošās dalībvalsts procentu likme nedrīkst pārsniegt vairāk kā 2 % no atsauces vērtības.

Konverģences ziņojumi

Uz dalībvalstīm, kuras neizpilda konverģences kritērijus, attiecas ekonomiskās un monetārās savienības trešā posma izņēmuma statuss. Ne retāk kā ik pēc diviem gadiem Eiropas Komisija un Centrālā banka sagatavo konverģences ziņojumus par šīm dalībvalstīm. Šajos ziņojumos vērtē dalībvalstu sasniegto attiecībā uz atbilstību konverģences kritērijiem.

Atgādinājumam — uz Dāniju un Lielbritāniju attiecas ekonomiskās un monetārās savienības trešā posma izņēmums. Šīm divām dalībvalstīm šobrīd nav nodoma ieviest eiro. Tātad uz tām neattiecas pienākumi saistībā ar konverģences kritērijiem.

Priekšvēsture

Konverģences kritēriju juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības (ES) darbību 140. pants, un uz tiem attiecas ES dibināšanas līgumiem pievienotais Protokols Nr. 13.

Pēdējā atjaunināšana: 15.10.2010

Top