Help Print this page 
Title and reference
Tabakas prevencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tabakas prevencija

Šīs rekomendācijas mērķis ir rosināt dalībvalstis pastiprināt tabakas kontroli, jo īpaši — lai intensīvāk apkarotu tabakas lietošanu bērnu un pusaudžu vidū.

AKTS

Rekomendācija 2003/54/EK (2002. gada 2. decembris) par tabakas prevenciju un pasākumiem tabakas kontrolei [OV L 22, 25.1.2003.]

KOPSAVILKUMS

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu (DE) (EN) (FR) Kopienas mērķis ir nodrošināt augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, papildinot dalībvalstu darbību. Smēķēšana joprojām ir visbūtiskākais novēršamais nāves cēlonis Eiropā. Tabakas nozare sekmē tabakas patēriņu ar reklāmas, tirgvedības un pārdošanas veicināšanas stratēģiju palīdzību, dodot savu ieguldījumu arī ar tabakas izstrādājumu lietošanu saistītās mirstības un saslimstības līmeņa palielināšanā. Noteikta daļa šo stratēģiju ir vairāk vērstas uz skolas vecuma jauniešiem. Pētījumi tiešām parāda, ka 60 % smēķētāju sāk smēķēt līdz trīspadsmit gadu vecumam un 90 % — līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Tieši šo iemeslu dēļ šī rekomendācija attiecas tiešāk uz tabakas prevenciju bērnu un pusaudžu vidū.

Piedāvātie pasākumi papildina 2001. gadā pieņemtās Tabakas izstrādājumu direktīvas noteikumus, kā arī 2003. gada maijā pieņemtās šo izstrādājumu reklāmas un sponsordarbības direktīvas noteikumus. Eiropas likumdevēji arī nodrošina, lai šie pasākumi atbilstu tiem, kuri noteikti Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) Pamatkonvencijā (EN) (ES) (FR) par tabakas kontroli, kas šīs rekomendācijas pieņemšanas brīdī vēl bija apspriešanas posmā.

Bērniem un pusaudžiem pieejamā tabakas izstrādājumu piedāvājuma samazināšana

Rekomendācijā dalībvalstis tiek aicinātas pieņemt normatīvos un/vai administratīvos aktus, lai nepieļautu tabakas izstrādājumu pārdošanu bērniem un pusaudžiem, proti, ar šiem līdzekļiem:

 • piemērojot tabakas izstrādājumu tirgotājiem pienākumu pārliecināties, vai pircēji ir sasnieguši valsts tiesību aktos noteikto vecuma slieksni;
 • izņemot tabakas izstrādājumus no pašapkalpošanās letēm;
 • ierobežojot piekļuvi tirdzniecības automātiem;
 • ierobežojot pārdošanu ar piegādi, sevišķi — internetā;
 • aizliedzot tādu bērniem paredzētu konditorejas izstrādājumu, saldumu un rotaļlietu tirdzniecību, kas ir ražotas nolūkā precei un/vai tā iepakojumam piešķirt tabakas izstrādājuma izskatu;
 • aizliedzot pārdot cigaretes pa vienai vienībai vai paciņās ar mazāk nekā 19 vienībām.

Tabakas izstrādājumu reklāmu un pārdošanas veicināšanas ierobežošana

Rekomendācijā dalībvalstis tiek mudinātas veikt pasākumus ar mērķi aizliegt šādus reklāmas un pārdošanas veicināšanas veidus:

 • tabakas etiķešu izmantošana uz precēm un pakalpojumiem, kas nepieder pie tabakas nozares;
 • tabakas paraugu un pārdošanas veicināšanas priekšmetu (pelnu trauku, šķiltavu, saulessargu utt.) izmantošana;
 • informācijas sniegšana par tādiem pārdošanas veicināšanas paņēmieni kā atlaides, dāvanas, izdevīgu pirkumu piedāvājumi vai iespējas piedalīties konkursā vai pārdošanas veicināšanas spēlē un to izmantošana;
 • stendu, plakātu un citu telpu vai brīvdabas reklāmas paņēmienu (tādu kā reklāma uz tabakas izstrādājumu tirdzniecības automātiem) izmantošana;
 • reklāma kinoteātros.

Pasākumi pret tabakas izstrādājumu ražotājiem

Dalībvalstis tiek mudinātas veikt pasākumus, lai liktu tabakas izstrādājumu ražotājiem deklarēt izdevumus, kas radušies, maksājot par reklāmu, tirgvedību, sponsordarbību un pārdošanas veicināšanas kampaņām.

Aizsardzība pret pasīvo smēķēšanu

Dalībvalstis rosina pieņemt normatīvos aktus tā, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret pasīvo smēķēšanu darba vietās, slēgtās publiskās telpās un sabiedriskajā transportā. Sevišķi iesaka pievērst uzmanību mācību iestādēm, veselības aprūpes iestādēm un tādām iestādēm, kurās sniedz pakalpojumus bērniem.

Citi pasākumi

Rekomendācijā dalībvalstis aicina pastiprināt programmas, kuru mērķis ir mudināt nesākt lietot tabaku un pārvarēt atkarību no tabakas. Tās mudina arī pieņemt un īstenot atbilstošus pasākumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu cenu, lai mudinātu nelietot tabaku.

Uzraudzība

Reizi divos gados dalībvalstīm būs jāinformē Komisija par pasākumiem, kas veikti saistībā ar šo rekomendāciju. Ne vēlāk kā gadu pēc šo ziņu saņemšanas no dalībvalstīm Komisijai būs jāizstrādā ziņojums par piedāvāto pasākumu īstenošanu, kur tā varēs paredzēt vajadzību pēc jaunām darbībām.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/33/EK (2003. gada 26. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību [Oficiālais Vēstnesis L 152, 20.6.2003.].

Šīs direktīvas mērķis ir aizliegt tabakas reklāmu drukātajos medijos, radio pārraidēs un informācijas sabiedrības pakalpojumos, kā arī sponsordarbības veidus, kuriem ir pārrobežu mēroga ietekme un kuru mērķis ir reklamēt tabakas izstrādājumus.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/37/EK (2001. gada 5. jūnijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu [Oficiālais Vēstnesis L 194, 18.7.2001.].

Ar šo direktīvu regulē tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu ES dalībvalstīs. Tā īpaši attiecas uz brīdinājumiem uz paciņām, tādu apzīmējumu kā “mild” vai “light” aizliegumu, nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda lielāko pieļaujamo saturu un tabakas izstrādājumu orālai lietošanai aizliegumu.

Pēdējā atjaunināšana: 30.05.2006

Top