Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzturs, liekais svars un aptaukošanās — ES stratēģija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzturs, liekais svars un aptaukošanās — ES stratēģija

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas Baltā grāmata attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (COM(2007) 279 final)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS BALTĀS GRĀMATAS MĒRĶIS?

 • Eiropas Komisija nosaka integrētu Eiropas Savienības (ES) pieeju, lai samazinātu sliktu veselību, kas saistīta ar neveselīgu uzturu, lieko svaru un aptaukošanos.
 • Tajā ir ierosinātas rīcības, ko dažādi partneri var veikt vietējā, reģionālā, valsts un ES līmenī, lai risināto šo sabiedrības veselības problēmu. Šīs rīcības papildina un atbalsta citus ES valstīs īstenotos pasākumus.
 • Īpaša uzmanība ir pievērsta aptaukošanās problēmas sociālekonomiskajam aspektam, jo pastāv saistība starp aptaukošanos un sociālekonomiski mazaizsargātām sabiedrības grupām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Baltās grāmatas galvenais mērķis ir samazināt augsta riska dzīvesveidu, piemēram, nepareizu uzturu un mazkustīgumu, kas noved pie liekā svara un aptaukošanās.

Tā paredz sasniegt šo mērķi, pievēršot īpašu uzmanību rīcībām, kas:

 • ļauj patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli, tādējādi nodrošinot veselīga uztura (piemēram, ar uzturvielām bagātāku produktu) pieejamību veikalos un sabiedriskās ēdināšanas vietās;
 • veicina privātā sektora iesaistīšanu:
  • pārtikas ražotāji varētu pārveidot produktu sastāvu, jo īpaši, samazinot sāls, cukura un tauku saturu;
  • darba devēji varētu veicināt veselīgu dzīvesveidu (piemēram, došanos uz darbu ar kājām vai velosipēdu);
 • motivē cilvēkus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzsverot to ieguvumus.

Partnerība

Starpnozaru pieeja

 • Lai gan sabiedrības veselība ir svarīgākais jautājums, Baltā grāmata uzsver ne tikai partnerības nepieciešamību visos līmeņos, bet arī to, ka cīņā pret lieko svaru un aptaukošanos ir vajadzīga saskaņota pieeja, kas aptver vairākas politikas jomas. Kā piemērus var minēt:
  • izglītība: informatīvu kampaņu veidošana gan bērniem, gan pieaugušajiem;
  • patērētāju aizsardzības politika: skaidras un saprotamas informācijas sniegšana par pārtikas produktu izvēli, piemēram, uzturvielu marķējums;
  • sports: organizēto sporta aktivitāšu pieejamības palielināšana un piedalīšanās fiziskajās aktivitātēs veicināšana;
  • pilsētvides plānošana un ilgtspējīgs transports: “aktīvās pārvietošanās veidu”, piemēram, došanās uz darbu ar kājām vai velosipēdu, kā arī citu aktivitāšu veicināšana;
  • izpēte: plašākas informācijas iegūšana par faktoriem, kas nosaka pārtikas produktu izvēli, jo īpaši, veicot pētījumus Pārtikas un veselīga uztura jomā programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros;
  • lauksaimniecība: veselīgāku pārtikas produktu pieejamības palielināšana, rosinot produkcijas pārpalikuma ziedošanu skolu ēdnīcām un bērnu atpūtas centriem, lai veicinātu veselīgāku ēšanu.

Starptautiskā sadarbība

Komisija cieši sadarbojas ar Pasaules Veselības organizāciju, lai izstrādātu vienotu uztura un fiziskās aktivitātes pārraudzības sistēmu, kas ir viens no 2006. gada 16. novembrī Stambulā pieņemtās Eiropas Hartas par aptaukošanās novēršanu turpmākiem pasākumiem.

Politiku uzraudzība un novērtēšana

Dati par aptaukošanos un lieko svaru tiek uzraudzīti:

 • makroekonomiskajā līmenī, lai iegūtu saskanīgus un salīdzināmus datus par vispārējiem panākumu rādītājiem saskaņā ar Eiropas veselības pamatrādītājiem, kas saistīti ar uzturu un fiziskām aktivitātēm;
 • valsts līmenī, lai novērtētu pašreizējos pasākumus un to ietekmi;
 • individuālās rīcības līmenī.

Sistemātiski tiek novērtēta pasākumu ietekme, lai noteiktu efektīvākos pasākumus.

Turpmāki pasākumi

2014. gada jūlijā Padome pieņēma secinājumus par uzturu un fizisko aktivitāti. Ņemot vērā, ka ik gadu līdz pat 7 % no veselības aprūpes budžetiem tiek tieši tērēti ar aptaukošanos saistītu slimību ārstēšanai, kā arī darbaspēju zudums un priekšlaicīga nāve rada citus netiešos izdevumus, šajos secinājumos ir uzskaitītas veicamās darbības, lai risinātu šo situāciju.

KONTEKSTS

Nepieciešamība veikt pasākumus ES līmenī uztura un fiziskās aktivitātes jomā izriet no tā, ka slikts uzturs un fizisko aktivitāšu trūkums Eiropā ir cēlonis sešiem no septiņiem galvenajiem sliktas veselības riska faktoriem. Kopš 20. gs. 80. gadiem liekā svara un aptaukošanās izplatība ir ļoti strauji palielinājusies. Šobrīd lielākajā daļā ES valstu vairāk nekā 50 % pieaugušo cieš no liekā svara vai aptaukošanās, kā arī liekā svara izplatība bērnu vidū ir liela un turpina pieaugt.

Plašāka informācija ir pieejama:

AKTS

Baltā grāmata par Eiropas stratēģiju attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos (COM(2007) 279 final, 30.5.2007.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes secinājumi par uzturu un fizisko aktivitāti (2014/C 213/01) (OV C 213, 8.7.2014., 1.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2016

Top