Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurydice

Eurydice tīkls ir galvenais informācijas instruments saistībā ar valstu un Eiropas izglītības struktūrām, sistēmām un attīstību. Tā mērķis ir veicināt Eiropas sadarbību mūžizglītības jomā.

AKTS

1990. gada 6. decembrī Padomes ietvaros pieņemtā Padomes un Izglītības ministru Rezolūcija par izglītības informācijas tīklu Eiropas Kopienā (Oficiālais Vēstnesis, C 329, 31.12.1990.).

KOPSAVILKUMS

Eurydice tīkls nodrošina plašu un salīdzināmu informāciju par Eiropas izglītības sistēmām un izglītības politiku, kā arī plašu salīdzinošu analīžu klāstu attiecībā uz dažādiem izglītības sistēmu aspektiem. Tīkls atbalsta uz pierādījumiem balstītu Eiropas līmeņa sadarbību izglītības jomā.

Tīklā patlaban ietilpst 40 valstu nodaļas, kas atrodas visās 36 valstīs, kuras ir iesaistījušās programmāErasmus+. Eurydice tīkla valstu nodaļu sniegtā informācija pēc savas būtības ir normatīva un kvalitatīva un saistīta ar tādiem oficiāliem dokumentiem kā likumi, dekrēti, regulas un ieteikumi. Galvenā Eurydice tīkla nodaļa, kas atrodas Briselē, šo informāciju apvieno ar informāciju no citiem datu avotiem, piemēram, ar statistikas datiem no Eurostat un UOE datubāzes (kopīga UNESCO, ESAO un Eurostat datubāze) un izglītības jomā veikto starptautisko aptauju rezultātiem nolūkā sagatavot gala ziņojumus.

Visas Eurydice publikācijas bez maksas ir pieejamas Eurydice tīmekļa vietnē vai arī drukātā formātā pēc pieprasījuma. Eurydice darba mērķis ir sekmēt izpratni, sadarbību, uzticēšanos un mobilitāti Eiropas un starptautiskā līmenī. Tīklu veido valstu nodaļas, kas atrodas Eiropas valstīs, un tā darbību koordinē ES Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Plašāka informācija par Eurydice pieejama šeit.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 , ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ [OV L 347, 20.12.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 07.04.2014

Top