Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 111, 2014. gada 15. aprīlis

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 111

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 15. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses – paziņojums par stāšanos spēkā

1

 

 

2014/210/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un Salvadoras Republiku, no otras puses, attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu

2

 

 

2014/211/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis) parto, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga unsadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienaspuses, un Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, KostarikasRepubliku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republiku un SalvadorasRepubliku, no otras puses, izņemot tā 49. panta 3. punktu

4

 

 

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tāsdalībvalstīm, no vienas puses, un Gvatemalas Republiku, HondurasasRepubliku, Kostarikas Republiku, Nikaragvas Republiku, Panamas Republikuun Salvadoras Republiku, no otras puses

6

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 380/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

29

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 381/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 382/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 383/2014 (2014. gada 2. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Beurre de Bresse (ACVN))

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 384/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Crème de Bresse (ACVN))

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 385/2014 (2014. gada 3. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Elbe-Saale Hopfen (AĢIN))

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 386/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

46

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 387/2014 (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

48

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2014/48/ES (2014. gada 24. marts), ar kuru groza Direktīvu 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem

50

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/212/KĀDP (2014 gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/183/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

79

 

*

Padomes Lēmums 2014/213/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

83

 

*

Padomes Lēmums 2014/214/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2013/184/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

84

 

 

2014/215/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

85

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2014/216/KĀDP (2014. gada 14. aprīlis), ar ko īsteno Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

91

 

 

2014/217/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 11. aprīlis) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem aitu baku apkarošanai Bulgārijā 2013. gadā un Grieķijā 2013. un 2014. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2334)

94

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 368/2014 (2014. gada 10. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( OV L 108, 11.4.2014. )

96

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 51, 20.2.2014. )

96

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top