Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2013. gada 22. novembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.313.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2013/671/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Francijas Republiku par Savienības tiesību aktu par nodokļu uzlikšanu uzkrājumu radītiem ienākumiem un administratīvo sadarbību nodokļu jomā piemērošanu Senbertelemī kopienai

1

 

 

2013/672/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru uz diviem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1180/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā

4

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1181/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko nosaka Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi attiecībā uz 2013. kalendāro gadu un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 964/2013

13

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1182/2013 (2013. gada 19. novembris), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 754/2009, (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1183/2013 (2013. gada 12. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Slovenski med (AĢIN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1184/2013 (2013. gada 12. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (ACVN))

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1185/2013 (2013. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pâté de Campagne Breton (AĢIN))

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1186/2013 (2013. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Orkney Scottish Island Cheddar (AĢIN))

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1187/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko apstiprina darbīgo vielu pentiopirādu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1188/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko paredz samazinātu paziņošanas laikposmu pirms ierašanās ostā tādiem Savienības kuģiem, kas veic zvejas darbības attiecībā uz dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumiem Kantabrijas jūrā un Ibērijas pussalas rietumu piekrastē un izkrauj nozveju Spānijas ostās

47

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1189/2013 (2013. gada 21. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1190/2013 (2013. gada 21. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top