Help Print this page 

Document L:2011:127:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 127, 2011. gada 14. maijs

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.127.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 14. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2011/265/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 16. septembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

1

Komisijas deklarācijas

4

Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

6

Protokols par jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

1344

Protokols par savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

1415

Protokols par sadarbību kultūras jomā

1418

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top