Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 195, 2017. gada 19. jūnijs

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 195

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 19. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 195/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 195/02

Lieta C-527/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums (Rechtbank Midden-Nederland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, kas darbojas ar vārdu Filmspeler Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Direktīva 2001/29/EK — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana — 3. panta 1. punkts — Publiskošana — Jēdziens — Multivides atskaņotājs — Pievienojumprogrammas (add-ons) — Darbu publicēšana bez tiesību īpašnieka atļaujas — Piekļuve straumēšanas (streaming) interneta vietnēm — 5. panta 1. un 5. punkts — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Likumīga izmantošana

2

2017/C 195/03

Lieta C-564/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pamata saistībā ar Savienības tiesību pārkāpumu izvirzīšana pēc savas ierosmes — Līdzvērtības un efektivitātes principi — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu — Apgrieztās iekasēšanas sistēma — 199. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Piemērošana tikai nekustamā īpašuma gadījumā — Nodoklis, kuru preču saņēmējs nepamatoti samaksājis pārdevējam kļūdaini sagatavota rēķina dēļ — Nodokļu iestādes lēmums, ar kuru ir konstatēts preču saņēmēja nodokļu parāds un atteikts viņam samaksāt pieprasīto atskaitījumu, kā arī noteikts naudas sods nodokļu jomā

3

2017/C 195/04

Lieta C-632/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums (Înalta Curte de Casație şi Justiție (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Costin Popescu/Guvernul României u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Transports — Autotransports — Vadītāja apliecība — Direktīva 2006/126/EK — 13. panta 2. punkts — Jēdziens “braukšanas tiesības, kas piešķirtas pirms 2013. gada 19. janvāra” — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru tiek transponēta šī direktīva — Pienākums personām, kurām pirms šī tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās bija atļauts vadīt mopēdus bez vadītāja apliecības, saņemt vadītāja apliecību

4

2017/C 195/05

Lieta C-51/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums (Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Preču klasifikācija — Implantu skrūves, kas ir paredzētas ievietošanai cilvēka ķermenī, lai ārstētu kaulu lūzumus vai nostiprinātu protēzes — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcija 9021 — Īstenošanas regula (ES) Nr. 1212/2014 — Spēkā esamība

4

2017/C 195/06

Lieta C-142/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 26. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 92/43/EEK — 6. panta 3. punkts — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Ogļu termoelektrostacijas būvniecība Morburgā (Vācija) — Natura 2000 teritorijas Elbas upes posmā augšup no ogļu termoelektrostacijas — Plāna vai projekta ietekmes uz aizsargājamu teritoriju novērtējums

5

2017/C 195/07

Lieta C-464/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Lūgums piekļūt Komisijas dokumentiem — Atteikums — Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Savienības Tiesas statūtu 19. pants — Pārstāvība Savienības tiesās — Advokāts, kuram nav trešās personas statusa attiecībā pret prasītāju — Prasības acīmredzama nepieņemamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un tiesības uz taisnīgu tiesu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

6

2017/C 195/08

Lieta C-625/16 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 2. marta rīkojums – Anikó Pint/Komisija Apelācija — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Ungārijas valdības izdoti dokumenti, kas attiecas uz procedūru EU Pilot Nr. 8572/15 [CHAP(2015)00353 un 6874/14/JUST] par iespējamu Ungārijas izdarītu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta pārkāpumu — Pieteikums par dokumentu izsniegšanu — Eiropas Komisijas atbildes neesamība

6

2017/C 195/09

Lieta C-555/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 31. oktobrī iesniedza Tribunale di Salerno (Itālija) – kriminālprocess pret Vincenzo D’Andria e Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Lieta C-581/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. novembrī iesniedza Tribunale di Salerno (Itālija) – kriminālprocess pret Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Lieta C-582/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. novembrī iesniedza Tribunale di Salerno (Itālija) – kriminālprocess pret Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Lieta C-610/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 19. septembra rīkojumu lietā T-112/16 Gaki/Parlaments 2016. gada 28. novembrī iesniedza Anastasia-Soultana Gaki

8

2017/C 195/13

Lieta C-29/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Lieta C-42/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 26. janvārī iesniedza Corte costituzionale (Itālija) – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Lieta C-101/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 7. jūlija spriedumu lietā T-82/14 Copernicus-Trademarks/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2017. gada 23. februārī iesniedza Verus Eood

10

2017/C 195/16

Lieta C-141/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. martā iesniedza Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Lieta C-145/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 25. janvāra rīkojumu lietā T-217/16 Internacional de productos metálicos/Komisija 2017. gada 21. martā iesniedza Internacional de Productos Metálicos, S.A.

12

2017/C 195/18

Lieta C-154/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. martā iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “E LATS”

14

2017/C 195/19

Lieta C-169/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Lieta C-181/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. aprīlī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

15

2017/C 195/21

Lieta C-205/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. aprīlī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

16

 

Vispārējā tiesa

2017/C 195/22

Lieta T-512/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. maija spriedums – Green Source Poland/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — ERAF — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 3. punkts — Atteikums piešķirt finansiālo ieguldījumu lielam projektam — Uzņēmums, kas atbildīgs par projekta realizāciju — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība

17

2017/C 195/23

Lieta T-744/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. maija spriedums – Meta Group/Komisija Šķīrējklauzula — Dotāciju līgumi, kas noslēgti saistībā ar Sesto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2002. – 2006. gads) — Dotāciju līgumi, kas noslēgti saistībā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. – 2013. gads) — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Izmaksājamais atlikums no kopējās prasītājai piešķirtā finansiālā ieguldījuma summas — Pieļaujamās izmaksas — Līgumiskā atbildība

17

2017/C 195/24

Lieta T-264/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. aprīļa spriedums – Gameart/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi — Dalībvalsts sagatavoti dokumenti — Dalībvalstij adresēts pieteikums par piekļuvi dokumentiem — Piekļuves pieteikuma pārsūtīšana Komisijai — Piekļuves atteikums — Komisijas kompetence — Iestādes sagatavots dokuments — Regulas (EK) Nr. 1049/2001 5. pants

18

2017/C 195/25

Lieta T-375/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. aprīļa spriedums – Germanwings/Komisija Valsts atbalsts — Atbalsts aviosabiedrībai, kas izmanto Cveibrikenes lidostu — Priekšrocība — Valsts vainojamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Piekļuve dokumentiem — Ar valsts atbalsta kontroles procedūru saistīti dokumenti — Atteikums piešķirt piekļuvi lūgtajiem dokumentiem — Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību

19

2017/C 195/26

Lieta T-403/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. maija spriedums – JYSK/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — ERAF — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 3. punkts — Atteikums piešķirt finansiālo ieguldījumu lielam projektam — Par projekta īstenošanu atbildīgais uzņēmums — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība

20

2017/C 195/27

Lieta T-622/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. aprīļa spriedums – Deere/EUIPO (“EXHAUST-GARD”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “EXHAUST-GARD” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Tiesības uz aizstāvību — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

20

2017/C 195/28

Lieta T-681/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija spriedums – Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Vilka galvas attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo vilka galvu, reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “WOLF” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

21

2017/C 195/29

Lieta T-721/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. aprīļa spriedums – BASF/EUIPO – Evonik Industries (“DINCH”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “DINCH” — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts

21

2017/C 195/30

Lieta T-25/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. maija spriedums – Haw Par/EUIPO – Cosmowell (“GELENKGOLD”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GELENKGOLD” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā ir attēlots tīģeris — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Res judicata spēks — Agrākas preču zīmes paaugstināta atšķirtspēja, kas iegūta izmantošanas rezultātā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Tiesības tikt uzklausītam — Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums — Preču zīmju sērija

22

2017/C 195/31

Lieta T-36/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija spriedums – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Zaļu toņu pāreja) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības preču zīme, ko veido zaļu toņu pāreja — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts

23

2017/C 195/32

Lieta T-97/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. maija spriedums – Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (“GEOTEK”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “GEOTEK” — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 40. noteikuma 5. punkts — Preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums — Nokavējums — Regulas Nr. 2868/95 61. noteikuma 2. un 3. punkts un 65. noteikuma 1. punkts — Noteiktā termiņa paziņošana īpašniekam pa telefaksu — Apstākļu, kas varētu apstrīdēt EUIPO iesniegto ziņojumu par nosūtīšanu, neesamība — Regulas 207/2009 78. pants — Regulas Nr. 2868/95 57. noteikums — Pieteikums par liecinieku nopratināšanu — EUIPO rīcības brīvība

23

2017/C 195/33

Lieta T-132/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. maija spriedums – PayPal/EUIPO – Hub Culture (“VENMO”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “VENMO” — Ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts

24

2017/C 195/34

Lieta T-200/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija spriedums – Gfi PSF/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Izstrādes, uzturēšanas, attīstības un palīdzības pakalpojumi saistībā ar tīmekļvietnēm — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Piedāvājums, kas saņemts jau atvērts — Finanšu regulas 111. panta 4. punkta b) apakšpunkts

24

2017/C 195/35

Lieta T-224/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. maija spriedums – Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (“Out Door”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Out Door” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “OUTDOOR PRO” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 76. pants

25

2017/C 195/36

Lieta T-446/16 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. aprīļa spriedums – CC/Parlaments Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Paziņojums par konkursu — Atklāts konkurss — Kļūdas veiksmīgo kandidātu saraksta pārvaldībā — Ārpuslīgumiskā atbildība — Jauni pierādījumi — Materiālie zaudējumi — Vienlīdzīga attieksme — Faktu sagrozīšana — Iespējas zaudēšana

26

2017/C 195/37

Lieta T-569/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 26. aprīļa spriedums – OU/Komisija Civildienests — Līgumdarbinieki — Disciplinārlieta — Atcelšana no amata uz laiku — Ieturējums no atalgojuma — Rājiens — Atmaksāšana — Civildienesta noteikumu IX pielikuma 24. panta 4. punkts

26

2017/C 195/38

Lieta T-580/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. aprīļa spriedums – Azoulay u.c./Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Pagaidu darbinieki — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Pabalsts izglītībai — Atteikums atlīdzināt izglītības izmaksas — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punkts — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips

27

2017/C 195/39

Lieta T-588/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. aprīļa spriedums – HN/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Regula (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 — Civildienesta noteikumu reforma — Jaunie noteikumi par karjeru un paaugstināšanu amatā AD 13 un AD 14 pakāpē — AD 12 pakāpes ierēdņi — Īpašu pilnvaru pildīšana — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 3. punkts — 2014. gada paaugstināšana amatā — Lūgums klasificēt amata veidā “padomdevējs vai līdzvērtīgs amats” — Iecēlējinstitūcijas atbildes neesamība — 2015. gada paaugstināšana amatā — Jauns lūgums klasificēt amata veidā “padomdevējs vai līdzvērtīgs amats” vai “nodaļas vadītājs vai līdzvērtīgs amats” — Iecēlējinstitūcijas sniegta noraidīšana — Atteikuma klasificēt amata veidā “padomdevējs vai līdzvērtīgs amats” apstiprinošais raksturs — Ar pirmstiesas procedūru saistīto prasību neievērošana — Nepieņemamība

28

2017/C 195/40

Lieta T-381/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. marta rīkojums – Düll/EUIPO – Cognitect (“DaToMo”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikuma par atcelšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

28

2017/C 195/41

Lieta T-123/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2017. gada 10. aprīļa rīkojums – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER Pagaidu noregulējums — Enerģētika — ACER lēmums, ar kuru ir noraidīts pieteikums par iestāšanos lietā A-001 – 2017 (konsolidētā redakcija) — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

29

2017/C 195/42

Lieta T-158/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2017. gada 21. aprīļa rīkojums – Post Telecom/EIB Pagaidu noregulējums — Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Pilsētas zonu tīkla komunikācijas pakalpojumu sniegšana EIB grupas ēkām un birojiem Luksemburgā — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

30

2017/C 195/43

Lieta T-159/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. martā – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (“Claro Sol Facility Services desde 1972”)

30

2017/C 195/44

Lieta T-202/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. martā – Calhau Correia de Paiva/Komisija

31

2017/C 195/45

Lieta T-203/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. aprīlī – GY/Komisija

32

2017/C 195/46

Lieta T-206/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. aprīlī – Argus Security Projects/Komisija un EUBAM

33

2017/C 195/47

Lieta T-216/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. aprīlī – Mabrouk/Padome

34

2017/C 195/48

Lieta T-222/17: Prasība, kas celta 2017. gada 18. aprīlī – Recylex u.c./Komisija

34

2017/C 195/49

Lieta T-228/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. aprīlī – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Komisija

35

2017/C 195/50

Lieta T-229/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. aprīlī – Vācija/Komisija

37

2017/C 195/51

Lieta T-234/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. aprīlī – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (“DIAMOND ICE”)

38

2017/C 195/52

Lieta T-235/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. aprīlī – Dometic Sweden/EUIPO (“MOBILE LIVING MADE EASY”)

39

2017/C 195/53

Lieta T-238/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. aprīlī – Gugler/EUIPO – Gugler France (“GUGLER”)

39

2017/C 195/54

Lieta T-239/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. aprīlī – Vācija/Komisija

40

2017/C 195/55

Lieta T-241/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. aprīlī – Polijas Republika/Komisija

41

2017/C 195/56

Lieta T-246/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. aprīlī – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (“Национальный Продукт”)

42

2017/C 195/57

Lieta T-247/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. aprīlī – Azarov/Padome

43

2017/C 195/58

Lieta T-250/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. aprīlī – avanti/EUIPO (“avanti”)

43

2017/C 195/59

Lieta T-251/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. aprīlī – Robert Bosch/EUIPO (“Simply. Connected.”)

44

2017/C 195/60

Lieta T-252/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. aprīlī – Robert Bosch/EUIPO (“Simply. Connected.”)

45

2017/C 195/61

Lieta T-253/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. aprīlī – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Apļa ar divām bultām attēls)

45


 

Labojumi

2017/C 195/62

Labojums Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā lietā T-232/16 P ( OV C 63, 27.2.2017. )

47


LV

 

Top