Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 288, 2010. gada 23. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.288.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 288

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 23. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 288/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 274, 9.10.2010.

1

 

Vispārējā tiesa

2010/C 288/02

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

2

2010/C 288/03

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2

2010/C 288/04

Tiesnešu sadalījums pa palātām

2

2010/C 288/05

Plēnums

4

2010/C 288/06

Virspalātas sastāvs

4

2010/C 288/07

Apelācijas palāta

4

2010/C 288/08

Kritēriji lietu nodošanai palātām

5

2010/C 288/09

Tiesneša, kas aizstāj priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, iecelšana

5


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 288/10

Lieta C-409/06: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 8. septembra spriedums (Verwaltungsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EKL 43. un 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Sporta derību organizēšana, uz kurām attiecas valsts monopols federālās zemes mērogā — Bundesverfassungsgericht lēmums, ar kuru tiek konstatēta ar šādu monopolu saistīta tiesiskā regulējuma neatbilstība Vācijas Pamatlikumam, tomēr tas tiek atstāts spēkā pārejas periodā, kura mērķis ir ļaut panākt šī tiesiskā regulējuma atbilstību Pamatlikumam — Savienības tiesību pārākuma princips — Šāda veida pārejas perioda iespējamie nosacījumi un pieņemamība, ja ar attiecīgo valsts tiesisko regulējumu tiek pārkāpts arī EKL 43. un 49. pants)

6

2010/C 288/11

Lieta C-290/07 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Scott SA, Département du Loiret, Francijas Republika (Apelācija — Valsts atbalsts — Izdevīgāka cena labiekārtota zemes gabala iegādei — Tirgus vērtības noteikšana — Oficiālā izmeklēšanas procedūra — Regula (EK) Nr. 659/1999 — Rūpīgas un objektīvas izmeklēšanas pienākums — Komisijas rīcības brīvības apjoms — Izmaksu metode — Pārbaudes tiesā apjoms)

6

2010/C 288/12

Apvienotās lietas C-316/07, C-358/07 līdz C-360/07, C-409/07 un C-410/07: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 8. septembra spriedums (Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (EKL 43. un 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Sporta derību organizēšana, uz kurām attiecas valsts monopols federālās zemes mērogā — Mērķis novērst pamudināšanu uz pārmērīgiem izdevumiem saistībā ar spēli un cīņa pret spēļu atkarību — Samērīgums — Ierobežojošs pasākums, kura patiesajam mērķim ir jābūt samazināt iespējas spēlēt un saskaņotā un sistemātiskā veidā ierobežot azartspēļu darbības — Reklāma, kuru veic monopola īpašnieks un ar kuru tiek veicināta dalība loterijās — Citas azartspēles, kuras var piedāvāt privāti uzņēmumi — Citu azartspēļu piedāvājumu pieaugums — Citā dalībvalstī izsniegta atļauja — Savstarpējas atzīšanas pienākuma neesamība)

7

2010/C 288/13

Lieta C-46/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 8. septembra spriedums (Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (EKL 49. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Tādas Gibraltārā izsniegtas licences īpašnieks, ar kuru sporta derību slēgšana tiek atļauta vienīgi ārvalstīs — Sporta derību organizēšana, uz kurām attiecas valsts monopols federālās zemes mērogā — Mērķis novērst pamudināšanu uz pārmērīgiem izdevumiem saistībā ar spēli un cīņa pret spēļu atkarību — Samērīgums — Ierobežojošs pasākums, kura patiesajam mērķim ir jābūt iespēju spēlēt samazināšanai un azartspēļu darbību ierobežošanai saskaņotā un sistemātiskā veidā — Citas azartspēles, kuras var piedāvāt privāti uzņēmumi — Atļaujas izsniegšanas procedūra — Kompetentās iestādes rīcības brīvība — Aizliegums piedāvāt azartspēles, izmantojot internetu — Pārejas pasākumi, ar kuriem vairākiem uzņēmumiem īslaicīgi tiek atļauts sniegt šādu piedāvājumu)

8

2010/C 288/14

Lieta C-64/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 9. septembra spriedums (Landesgericht Linz (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Ernst Engelmann (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko ir izveidota koncesiju sistēma azartspēļu rīkošanai kazino — Koncesiju iegūšana, kas paredzēta tikai valsts teritorijā dibinātām akciju sabiedrībām — Visu koncesiju piešķiršana bez jebkāda konkursa)

9

2010/C 288/15

Lieta C-399/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Vācijas Federatīvā Republika (Apelācija — EKL 87. pants — Dalībvalstu piešķirts atbalsts — Pasākumi, ko veikusi Vācijas Federatīvā Republika par labu Deutsche Post AG — EKL 86. pants — Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Kompensācija par papildu izmaksām, kas radušās, īstenojot tirdzniecības ar zaudējumiem politiku pasta sūtījumu piegādes no vienas vietas uz citu sektorā — Priekšrocības esamība — Komisijas izmantotā pārbaudes metode — Pierādīšanas pienākums — EKL 230. pants — Pārbaudes Vispārējā tiesā apjoms)

10

2010/C 288/16

Lieta C-453/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Kopējā zivsaimniecības politika — Zveja Vidusjūrā — Regula (EK) Nr. 1626/94 — 1. panta 2. un 3. punkts — Konkrētu zvejas tīklu veidu izmantošanas aizliegums — Papildu pasākumi vai pasākumi, kas pārsniedz minimālās šīs regulas prasības, kuri ir pieņemti pirms minētās regulas spēkā stāšanās — Spēkā esamības nosacījumi)

11

2010/C 288/17

Lieta C-66/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Patentu tiesības — Patentētas zāles — Regula (EEK) Nr. 1768/92 — 7. un 19. pants un 19.a panta e) apakšpunkts — Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm — Šāda sertifikāta pieteikuma iesniegšanas termiņš)

11

2010/C 288/18

Lieta C-254/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 2. septembra spriedums — Calvin Klein Trademark Trust/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Zafra Marroquineros SL (Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “CK CREACIONES KENNYA” — It īpaši Kopienas grafiskas preču zīmes “CK Calvin Klein” un valsts preču zīmju “CK” īpašnieka iebildumi — Iebildumu noraidīšana)

12

2010/C 288/19

Lieta C-265/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. septembra spriedums — Iekšējā Tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska apzīmējuma “α” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspēja — Preču zīme, kuru veido tikai viens burts)

13

2010/C 288/20

Lieta C-440/07 P: Tiesas 2010. gada 9. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Schneider Electric SA, Vācijas Federatīvā Republika, Francijas Republika (Apelācijas sūdzība — Pārsūdzētā sprieduma daļēja atcelšana — Izskatāms strīds — Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Zaudējumu novērtējums)

13

2010/C 288/21

Apvienotās lietas C-286/09 un C-287/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 9. jūlija rīkojums (Corte d'appello di Roma (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Ierēdņi — Vecuma pensija — Apdrošināšanas laikposmu summēšana — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. pants — Eiropas Kopienā nostrādātā laikposma ņemšana vērā — EKL 10. pants)

14

2010/C 288/22

Lieta C-298/09: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 16. jūnija rīkojums (Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Pievienošanās Eiropas Savienībai — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 96/71/EK — Darba ņēmēju norīkošana darbā saistībā ar pakalpojumu sniegšanu — Pagaidu darba aģentūra — Prasība par juridisko adresi tās dalībvalsts teritorijā, kurā tiek sniegts pakalpojums)

14

2010/C 288/23

Lieta C-312/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 17. jūnija rīkojums (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipras Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia (Reglamenta 104. panta 3. punkta otrā daļa — Regula (EK) Nr. 1347/2000 — 2., 42. un 46. pants — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija laulības lietās — Valsts pievienošanās Eiropas Savienībai — Pirms pievienošanās uzsākta šķiršanās procedūra — Regulas (EK) Nr. 1347/2000 piemērojamība laikā)

15

2010/C 288/24

Lieta C-350/09: Tiesas 2010. gada 12. maija rīkojums — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Eiropas Komisija (Apelācija — Eiropas Sociālais fonds — Finanšu atbalsts — Atcelšana)

15

2010/C 288/25

Lieta C-358/09 P: Tiesas 2010. gada 1. jūlija rīkojums — DSV Road NV/Eiropas Komisija (Apelācija — Muitas kodekss — Taizemes izcelsmes diskešu ievešana — Ievedmuitas nodokļa vēlāka piedziņa — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa atlaišanu)

16

2010/C 288/26

Lieta C-381/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 7. jūlija rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sestā PVN direktīva — Piemērošanas joma — Atbrīvojumi no PVN — 13. panta B daļas d) punkta 1. apakšpunkts — Kredītu piešķiršana, starpniecība un pārvaldība — Aizdevumi ar augstām procentu likmēm — Darbība, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir prettiesiska)

16

2010/C 288/27

Lieta C-448/09 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 30. jūnija rīkojums — Royal Appliance International GmbH/Iekšējā Tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), BSH Bosch un Siemens Hausgeräte GmbH (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrāka preču zīme “sensixx” — Vārdisks apzīmējums “Centrixx” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Pieteikums par agrākas preču zīmes atcelšanu — Tiesvedība, kas atrodas valsts tiesas izskatīšanā — Prasība apturēt tiesvedību Vispārējā tiesā)

17

2010/C 288/28

Lieta C-498/09 P: Tiesas 2010. gada 10. jūnija rīkojums — Thomson Sales Europe/Eiropas Komisija (Apelācija — Muitas kodekss — Muitas nodokļa atlaišana — Pēcmuitošanas piedziņas neveikšana — Antidempinga maksājumi — Rupjas neuzmanības neesamība — Tiesiskā regulējuma sarežģītība — Profesionālā pieredze — Uzņēmēja rūpība — Taizemē ražoti krāsu televizori — Apstrīdami akti)

17

2010/C 288/29

Lieta C-352/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. jūlijā iesniedza Audiencia Provincial de Oviedo (Spānija) — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Lieta C-360/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. jūlijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Lieta C-363/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. jūlijā iesniedza Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugāle) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Lieta C-365/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūlijā — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

19

2010/C 288/33

Lieta C-367/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 12. maija spriedumu lietā T-432/05 EMC Development AB/Eiropas Komisija 2010. gada 22. jūlijā iesniedza EMC Development AB

20

2010/C 288/34

Lieta C-372/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 26. jūlijs iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydzial II (Polija) — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Lieta C-386/10: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2010. gada 19. maija spriedumu lietā T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon/Eiropas Komisija 2010. gada 30. jūlijā iesniedza Chalkor AE Epexergasias Metallon

21

2010/C 288/36

Lieta C-392/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. augustā iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) — Suiker Unie GmbH/Zuckerfabrik Anklam pret Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Lieta C-402/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 6. augustā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Lieta C-405/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 10. augustā iesniedza Amtsgericht Bruchsal (Vācija) — kriminālprocess pret Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Lieta C-410/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. augustā — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

23

2010/C 288/40

Lieta C-413/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 18. augustā iesniedza Tribunale Ordinario di Prato (Itālija) — kriminālprocess pret Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Lieta C-417/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. augustā iesniedza Corte Suprema di Cassazione (Itālija) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Lieta C-418/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas 2010. gada 7. jūlija spriedumu lietā T-60/09 Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece — Stabilator sp. z o.o., 2010. gada 23. augustā iesniedza Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH

24

2010/C 288/43

Lieta C-420/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. augustā iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Lieta C-427/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. augustā iesniedza Corte Suprema di Cassazione (Itālija) — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, kurā ir iekļauta Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Lieta C-461/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 9. jūlija rīkojums — The Welcome Foundation Ltd/Iekšējā Tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Serono Genetics Institute SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “FAMOXIN” — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu, ko iesniedzis valsts vārdiskas preču zīmes “LANOXIN” īpašnieks — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana)

26

2010/C 288/46

Lieta C-200/08: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Francijas Republika

27

2010/C 288/47

Lieta C-190/09: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 7. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Kipras Republika

27

2010/C 288/48

Lieta C-299/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. maija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Lieta C-527/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

27

2010/C 288/50

Lieta C-88/10: Tiesas 2010. gada 19. jūlija rīkojums (Tribunale di Palermo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Lieta C-100/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 12. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

27

 

Vispārējā tiesa

2010/C 288/52

Lieta T-359/04: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — British Aggregates u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Dabas resursu nodoklis par minerālajiem materiāliem Apvienotajā Karalistē — Attiecībā uz Ziemeļīriju pastāvošais atbrīvojums no nodokļa — Komisijas lēmums necelt iebildumus — Nopietnas grūtības — Kopienu pamatnostādnes valsts atbalstam vides aizsardzībā)

28

2010/C 288/53

Lieta T-29/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Deltafina/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Spānijas jēltabakas iepirkuma un pirmapstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatē EKL 81. panta pārkāpumu — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Paziņojuma par iebildumiem un apstrīdētā lēmuma savstarpēja atbilstība — Tiesības uz aizstāvību — Konkrētā tirgus definīcija — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību pastiprinoši apstākļi — Vadītāja loma — Sadarbība)

28

2010/C 288/54

Lieta T-312/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Komisija/Alexiadou (Šķīrējtiesas klauzula — Līgums par ūdensnecaurlaidīgas ādas ražošanas tehnoloģijas attīstības projektu — Līguma neizpilde — Avansa atmaksa — Nokavējuma procenti — Lietas nodošana Vispārējai tiesai pēc atcelšanas — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

29

2010/C 288/55

Lieta T-319/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Šveice/Komisija (Starptautiskās attiecības — Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par gaisa transportu — Vācijas pasākumi attiecībā uz lidmašīnu nolaišanos Cīrihes lidostā — Regula (EEK) Nr. 2408/92 — Tiesības uz aizstāvību — Nediskriminācijas princips — Samērīguma princips)

29

2010/C 288/56

Lieta T-63/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Evropaïki Dynamiki/OEDT (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — OEDT izsludinātā konkursa procedūra — Programmēšanas un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Piešķiršanas kritēriji — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu)

30

2010/C 288/57

Lieta T-119/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Usha Martin/Padome un Komisija (Dempings — Tērauda stiepļu trošu un kabeļu, kuru izcelsme tostarp ir Indijā, imports — Saistību neizpilde — Samērīguma princips — Regulas (EK) Nr. 384/96 8. panta 1., 7. un 9. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 8. panta 1., 7. un 9. punkts)

30

2010/C 288/58

Lieta T-155/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Tomra Systems u.c./Komisija (Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Izlietotu dzērienu iepakojumu savākšanas ierīču tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 82. panta un EEZ līguma 54. panta pārkāpums — Ekskluzīvo tiesību līgumi, nolīgumi par daudzumu un lojalitātes atlaides, kas ietilpst stratēģijā konkurentu izslēgšanai no tirgus — Naudas sods — Samērīgums)

31

2010/C 288/59

Lieta T-264/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — CSL Behring GmbH/Komisija un EMA (Cilvēkiem paredzētas zāles — Zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai statusa piešķiršanas procedūra — Pieteikums par zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai statusa piešķiršanu cilvēka fibrinogēnam — Pienākums iesniegt pieteikumu par statusa piešķiršanu pirms tirdzniecības atļaujas pieteikuma — EMA lēmums par pieteikuma spēkā esamību)

31

2010/C 288/60

Lieta T-300/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ar interneta portāla vadību un uzturēšanu saistīto datortehnoloģiju pakalpojumu sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība)

32

2010/C 288/61

Lieta T-348/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Al-Aqsa/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā veikti pret noteiktām personām un organizācijām — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP un Regula (EK) Nr. 2580/2001 — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasījumu pielāgošana — Pārbaude tiesā — Savienības pasākuma par naudas līdzekļu iesaldēšanu īstenošanas nosacījumi)

32

2010/C 288/62

Lieta T-70/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Axis/ITSB — Etra Investigación y Desarrollo (“ETRAX”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ETRAX” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “ETRA I+D” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Apelācijas sūdzības pieņemamība Apelāciju padomē — Regulas (EK) Nr. 2868/95 49. noteikuma 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 40/94 59. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. pants)

33

2010/C 288/63

Lieta T-74/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Now Pharm/Komisija (Cilvēkiem paredzētas zāles — Retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statusa piešķiršanas procedūra — Pieteikums par retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statusa piešķiršanu zālēm “Extrait liquide spécial de Chelidonii radix” (“Ukrain”) — Komisijas lēmums, ar kuru atsakās piešķirt retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statusu)

33

2010/C 288/64

Lieta T-152/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Kido/ITSB — Amberes (“SCORPIONEXO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Vārdiskas preču zīmes “SCORPIONEXO” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “ESCORPION” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

34

2010/C 288/65

Lieta T-233/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 10. septembra spriedums — MPDV Mikrolab/ITSB (“ROI ANALYZER”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ROI ANALYZER” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

34

2010/C 288/66

Lieta T-387/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Publikāciju biroja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Informātikas pakalpojumu sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Piešķiršanas kritēriji un apakškritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

35

2010/C 288/67

Lieta T-458/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Wilfer/ITSB (ģitāras grifa galva) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo ģitāras grifa galvu sudraba, pelēkā un brūnā krāsā, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. panta pirmais teikums (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmais teikums) — Vienlīdzīga attieksme)

35

2010/C 288/68

Lieta T-472/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 3. septembra spriedums — Companhia Muller de Bebidas/ITSB — Missiato Industria e Comercio (“61 A NOSSA ALEGRIA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “61 A NOSSA ALEGRIA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “CACHAÇA 51” un agrākas valsts grafiskas preču zīmes “Cachaça 51” un “Pirassununga 51” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

36

2010/C 288/69

Lieta T-505/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/ITSB (“Hunter”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Hunter” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču loka ierobežojums)

36

2010/C 288/70

Lieta T-575/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — 4care/ITSB — Laboratorios Diafarm (“Acumed”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Acumed” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “AQUAMED ACTIVE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

37

2010/C 288/71

Lieta T-582/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Carpent Languages/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas konkursa procedūra — Sanāksmju un konferenču organizēšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme)

37

2010/C 288/72

Lieta T-64/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Micro Shaping/ITSB (“packaging”) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “packaging” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

38

2010/C 288/73

Lieta T-91/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. septembra spriedums — Skareby/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2005. gada novērtējums — Vienkāršots ziņojums laika posmam no 2005. gada janvāra līdz septembrim — Visu pēc pārsūdzētā sprieduma daļēji atceltajā 2004. gada karjeras attīstības ziņojumā ietverto vērtējumu atkārtošana)

38

2010/C 288/74

Lieta T-106/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — adp Gauselmann/ITSB — Maclean (“Archer Maclean's Mercury”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Archer Maclean’s Mercury” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “Merkur” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2010/C 288/75

Lieta T-112/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Icebreaker/ITSB — Gilmar (“ICEBREAKER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ICEBREAKER” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “ICEBERG” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2010/C 288/76

Lieta T-369/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. septembra spriedums — Quinta do Portal/ITSB — Vallegre (“PORTO ALEGRE”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “PORTO ALEGRE” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “VISTA ALEGRE” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

40

2010/C 288/77

Lieta T-475/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūlija rīkojums — Duta/Tiesa (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Pieņemšana darbā — Tiesneša palīga amats — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

40

2010/C 288/78

Lieta T-58/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Schemaventotto/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Koncentrācijas — Koncentrācijas projekta izbeigšana — Lēmums par saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 21. panta 4. punktu uzsāktas procedūras izbeigšanu — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

41

2010/C 288/79

Lieta T-15/10 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 8. septembra rīkojums — Noko Ngele/Komisija (Pagaidu noregulējums — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Jauns pieteikums — Nepieņemamība)

41

2010/C 288/80

Lieta T-305/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. jūlijā — Hartmann-Lamboy/ITSB — Diptyque (“DYNIQUE”)

41

2010/C 288/81

Lieta T-323/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. augustā — Chabou/ITSB — Chalou Kleiderfabrik (“CHABOU”)

42

2010/C 288/82

Lieta T-325/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. augustā — Iliad u.c./Komisija

43

2010/C 288/83

Lieta T-326/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. augustā — Fraas/ITSB (rūtiņu raksts gaiši pelēkā, tumši pelēkā, smilškrāsā, tumši sarkanā un brūnā krāsā)

43

2010/C 288/84

Lieta T-327/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. augustā — Fraas/ITSB (rūtiņu raksts melnā, tumši pelēkā, gaiši pelēkā un tumši sarkanā krāsā)

44

2010/C 288/85

Lieta T-328/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. augustā — Fraas/ITSB (rūtiņu raksts tumši pelēkā, gaiši pelēkā, smilškrāsā un tumši sarkanā krāsā)

44

2010/C 288/86

Lieta T-329/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. augustā — Fraas/ITSB (rūtiņu raksts melnā, pelēkā, smilškrāsā un tumši sarkanā krāsā)

45

2010/C 288/87

Lieta T-334/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. augustā — Leifheit/ITSB — Vermop Salmon (“Twist System”)

45

2010/C 288/88

Lieta T-337/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. augustā — Seatech International u.c./Padome un Komisija

46

2010/C 288/89

Lieta T-338/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Komisija/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Lieta T-339/10: Prasība, kas celta 2010. gada 9. augustā — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Lieta T-340/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. augustā — CTG Luxembourg PSF/Tiesa

48

2010/C 288/92

Lieta T-342/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. augustā — Hartmann/ITSB — Mölnlycke Health Care (“MESILETTE”)

49

2010/C 288/93

Lieta T-343/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Etimine un Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Lieta T-344/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. augustā — UPS Europe un United Parcel Service Deutschland/Komisija

50

2010/C 288/95

Lieta T-346/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Borax Europe/EĶVA

51

2010/C 288/96

Lieta T-347/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā — Adelholzener Alpenquellen/ITSB (pudeles forma ar trīs kalnu virsotņu reljefa attēlu)

52

2010/C 288/97

Lieta T-348/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. augustā — Panzeri/ITSB — Royal Trophy (“Royal Veste e premia lo sport”)

52

2010/C 288/98

Lieta T-349/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. augustā — Milux/ITSB (“OVUMCONTROL”)

53

2010/C 288/99

Lieta T-350/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. augustā — Milux/ITSB (“HEARTCONTROL”)

53

2010/C 288/00

Lieta T-351/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. augustā — Milux/ITSB (“VESICACONTROL”)

54

2010/C 288/01

Lieta T-352/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. augustā — Milux/ITSB (“RECTALCONTROL”)

54

2010/C 288/02

Lieta T-353/10: Prasība, kas celta 2010. gada 31. augustā — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija

55

2010/C 288/03

Lieta T-356/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. augustā — Nike International/ITSB — Deichmann (“VICTORY RED”)

55

2010/C 288/04

Lieta T-357/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā — Kraft Foods Schweiz/ITSB — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Lieta T-359/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. augustā — Ecologistas en Acción-CODA/Komisija

57

2010/C 288/06

Lieta T-362/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā — Vtesse Networks/Komisija

57

2010/C 288/07

Lieta T-363/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā — Abbott Laboratories/ITSB (“RESTORE”)

58

2010/C 288/08

Lieta T-364/10: Prasība, kas celta 2010. gada 2. septembrī — Duravit u.c./Komisija

59

2010/C 288/09

Lieta T-366/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 22. jūnija rīkojumu lietā F-78/09 Marcuccio/Komisija 2010. gada 1. septembrī iesniedza Luigi Marcuccio

60

2010/C 288/10

Lieta T-368/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. septembrī — Rubinetteria Cisal/Komisija

61

2010/C 288/11

Lieta T-370/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. augustā — Rubinetterie Teorema/Komisija

62

2010/C 288/12

Lieta T-371/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. septembrī — Amor/ITSB — Jablonex Group (“AMORIKE”)

62

2010/C 288/13

Lieta T-376/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. septembrī — Mamoli Robinetteria/Komisija

63

2010/C 288/14

Lieta T-380/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. septembrī — Wabco Europe u.c./Komisija

64

2010/C 288/15

Lieta T-384/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. septembrī — Spānija/Komisija

64

2010/C 288/16

Lieta T-170/03: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. septembra rīkojums — British American Tobacco/Komisija

65

2010/C 288/17

Lieta T-34/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. septembra rīkojums — Universal/Komisija

65

2010/C 288/18

Lieta T-88/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 1. septembra rīkojums — Fabryka Samochodòw Osobowych/Komisija

66

2010/C 288/19

Apvienotās lietas T-440/07 un T-1/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 3. septembra rīkojums — Huta Buczek un Buczek/Komisija

66

2010/C 288/20

Lieta T-125/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Gruener Janura/ITSB — Centum Aqua Marketing (“Hundertwasser”)

66

2010/C 288/21

Lieta T-505/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. septembra rīkojums — Carlyle/ITSB — MRP Consult (“CAFE CARLYLE”)

66

2010/C 288/22

Lieta T-506/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. septembra rīkojums — Carlyle/ITSB — MRP Consult (“THE CARLYLE”)

66

2010/C 288/23

Lieta T-49/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. augusta rīkojums — Footwear/ITSB — Reno Schuhcentrum (“swiss cross FOOTWEAR”)

66

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 288/24

Lieta F-27/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Hanschmann/Eiropas Policijas birojs (Europol) (Civildienests — Europol personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Personāla reglamenta 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

67

2010/C 288/25

Lieta F-28/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Kipp/Eiropas Policijas birojs (Europol) (Civildienests — Europol personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Personāla reglamenta 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

67

2010/C 288/26

Lieta F-34/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Sluiter/Eiropas Policijas birojs (Europol) (Civildienests — Europol personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Personāla reglamenta 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

68

2010/C 288/27

Lieta F-35/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Visser-Fornt Raya/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

68

2010/C 288/28

Lieta F-36/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Armitage-Wilson/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

69

2010/C 288/29

Lieta F-37/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Doyle/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

69

2010/C 288/30

Lieta F-38/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Martin/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

70

2010/C 288/31

Lieta F-39/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Goddijn/Eiropas Policijas birojs (Europol) (Civildienests — Europol personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Personāla reglamenta 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

70

2010/C 288/32

Lieta F-41/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Roumimper/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

71

2010/C 288/33

Lieta F-42/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Esneau-Kappé/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

71

2010/C 288/34

Lieta F-44/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Knöll/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola personāls — Līguma nepagarināšana — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips)

72

2010/C 288/35

Lieta F-91/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. jūlija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Saprātīgs termiņš prasības par zaudējumu atlīdzību iesniegšanai — Nokavējums)

72

2010/C 288/36

Lieta F-103/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 13. jūlija rīkojums — Allen u.c./Eiropas Komisija (Civildienests — Personāls, kas nodarbināts projektā JET — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Saprātīgs termiņš — Nokavējums)

72

2010/C 288/37

Lieta F-11/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija rīkojums — Palou Martínez/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Acīmredzama nepieņemamība — Nokavējums — Pirmstiesas procedūras neievērošana — Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

73

2010/C 288/38

Lieta F-65/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. augustā — Mata Blanco/Komisija

73

2010/C 288/39

Lieta F-66/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. augustā — De Britto Patricio-Dias/Komisija

74

2010/C 288/40

Lieta F-67/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. augustā — Marcuccio/Komisija

74

2010/C 288/41

Lieta F-68/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. augustā — Behnke/Komisija

74

2010/C 288/42

Lieta F-69/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. augustā — Marcuccio/Komisija

75

2010/C 288/43

Lieta F-70/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. augustā — Hidalgo/Eiropas Parlaments

75

2010/C 288/44

Lieta F-30/06: Civildienesta tiesas 2010. gada 30. jūnija rīkojums — Hanot/Komisija

76

2010/C 288/45

Lieta F-86/06: Civildienesta tiesas 2010. gada 26. jūlija rīkojums — Vereecken/Komisija

76

2010/C 288/46

Lieta F-26/07: Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūlija rīkojums — Potoms un Scillia/Parlaments

76

2010/C 288/47

Lieta F-29/07: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 26. jūlija rīkojums — Quadu/Parlaments

76


LV

 

Top