Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 223, 2007. gada 22. septembris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 223

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 22. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 223/01

Uzvedības kodekss

1

2007/C 223/02

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 211, 8.9.2007.

3


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu Tiesa

2007/C 223/03

Lieta C-298/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2007. gada 22. jūnija rīkojumu — Bundesverband der Verbraucherzentralen und VerbraucherverbändeVerbraucherzentrale Bundesverband e.V./deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Lieta C-301/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Oberster- Gerichtshof (Austrija) iesniedza 2007. gada 26. jūnijā — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Lieta C-322/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 12. jūlijā ierosinājusi Papierfabrik August Koehler AG par 2007. gada 26. aprīļa Pirmās instances tiesas (piektā palāta) spriedumu apvienotajās lietās T-109/02 (Bolloré/Komisija), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Komisija), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisija), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Komisija), T-126/02 (M-real Zanders/Komisija), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Kommission), T-129/02 (Torraspapel/Komisija), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisija) un T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Kommission)

5

2007/C 223/06

Lieta C-327/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 13. jūlijā ierosinājusi Bolloré SA par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 26. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-109/02 (Bolloré/Komisija), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Komisija), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisija), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Komisija), T-126/02 (M-real Zanders/Komisija), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Komisija), T-129/02 (Torraspapel/Komisija), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisija) un T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Komisija)

6

2007/C 223/07

Lieta C-334/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 18. jūlijā ierosinājusi Eiropas Kopienu Komisija par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 3. maija spriedumu lietā T-357/02 Freistaat Sachsen/Eiropas Kopienu Komisija

6

2007/C 223/08

Lieta C-338/07: Apelācija, ko 2007. gada 20. jūlijā ierosinājusi Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 26. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-109/02 Bolloré/Komisija, T-118/02 Arjo Wiggins Appleton/Komisija, T-122/02 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisija, T-125/02 Papierfabrik August Koehler/Komisija, T-126/02 M-real Zanders/Komisija, T-128/02 Papeteries Mougeot/Komisija, T-129/02 Torraspapel/Komisija, T-132/02 Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisija un T-136/02 Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Komisija

7

2007/C 223/09

Lieta C-347/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

8

2007/C 223/10

Lieta C-368/07: Prasība, kas celta 2007. gada 2. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

8

2007/C 223/11

Lieta C-370/07: Prasība, kas celta 2007. gada 3. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Eiropas Savienības Padome

9

2007/C 223/12

Lieta C-382/07: Prasība, kas celta 2007. gada 8. augustā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

9

 

Pirmās instances tiesa

2007/C 223/13

Lieta T-6/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 9. jūlija rīkojums — Wheyco/Komisija (Valsts atbalsts — Pamudinošs apstāklis — Prasība atcelt tiesību aktu — Akts ar juridiski saistošu iedarbību — Interese celt prasību — Nepieņemamība)

10

2007/C 223/14

Lieta T-252/06 P: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. jūlija rīkojums — Beau/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Arodslimība — Acīmredzami nepieņemama apelācija — Acīmredzami nepamatota apelācija)

10

2007/C 223/15

Lieta T-415/06 P: Pirmās instances tiesas 2007. gada 9. jūlija rīkojums — De Smedt/Komisija (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieki — Agrākais palīgdarbinieks — Lūgums pārskatīt klasifikāciju, kas noteikta, pieņemot darbā — Acīmredzami nepamatota apelācija)

11

2007/C 223/16

Lieta T-31/07 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2007. gada 19. jūlija rīkojums — Du Pont de Nemours (France) u.c./Komisija (Pagaidu noregulējums — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Direktīva 91/414/EEK — Pieņēmamība — Fumus boni juris — Steidzamība — Interešu izsvēršana)

11

2007/C 223/17

Lieta T-263/07: Prasība, kas celta 2007. gada 17. jūlijā — Igaunija/Komisija

12

2007/C 223/18

Lieta T-267/07: Prasība, kas celta 2007. gada 9. jūlijā — Itālija/Komisija

12

2007/C 223/19

Lieta T-268/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Agrícola del Sureste/Padome un Komisija

13

2007/C 223/20

Lieta T-269/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Mediterráneo Algodón/Padome un Komisija

13

2007/C 223/21

Lieta T-270/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Devisa/Padome un Komisija

14

2007/C 223/22

Lieta T-271/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Eurosemillas/Padome un Komisija

14

2007/C 223/23

Lieta T-272/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Surcotton/Padome un Komisija

14

2007/C 223/24

Lieta T-274/07: Prasība, kas celta 2007. gada 19. jūlijā — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Padome

15

2007/C 223/25

Lieta T-285/07: Prasība, kas celta 2007. gada 18. jūlijā — Itālija/Parlaments un Komisija

15

2007/C 223/26

Lieta T-287/07: Prasība, kas celta 2007. gada 25. jūlijā — cApStAn/Komisija

16

2007/C 223/27

Lieta T-293/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 3. augustā ierosinājis Alessandro Lofaro par Civildienesta tiesas 2007. gada 24. maija rīkojumu apvienotajās lietās F-27/06 un F-75/06 Lofaro/Komisija

16

2007/C 223/28

Lieta T-272/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 29. jūnija rīkojums — Keppenne/Komisija

17

2007/C 223/29

Lieta T-411/04: Pirmās instances tiesas 2007. gada 29. jūnija rīkojums — Keppenne/Komisija

17

2007/C 223/30

Lieta T-326/05: Pirmās instances tiesas 2007. gada 9. jūlija rīkojums — Rath/ITSB — AstraZeneca (“VIXACOR”)

17

2007/C 223/31

Lieta T-114/06: Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. jūlija rīkojums — Globe/Komisija

17

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2007/C 223/32

Lieta F-133/06: Prasība, kas celta 2007. gada 11. jūlijā — Marcuccio/Komisija

18

2007/C 223/33

Lieta F-18/07: Prasība, kas celta 2007. gada 10. jūlijā — Marcuccio/Komisija

18

2007/C 223/34

Lieta F-20/07: Prasība, kas celta 2007. gada 27. jūnijā — Marcuccio/Komisija

19

2007/C 223/35

Lieta F-21/07: Prasība, kas celta 2007. gada 4. jūnijā — Marcuccio/Komisija

20

2007/C 223/36

Lieta F-70/07: Prasība, kas celta 2007. gada 23. jūlijā — Marcuccio/Komisija

20

2007/C 223/37

Lieta F-74/07: Prasība, kas celta 2007. gada 3. jūlijā — Meierhofer/Komisija

21

2007/C 223/38

Lieta F-77/07: Prasība, kas celta 2007. gada 31. jūlijā — Labate/Komisija

22


LV

 

Top