Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, ir vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā. Šīs tiesības, kas ietver tiesības uz informāciju vai kompensāciju aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības aviopasažieriem, dzelzceļa pasažieriem, autobusu pasažieriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004

KOPSAVILKUMS

Pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti vai kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, ir vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā. Šīs tiesības, kas ietver tiesības uz informāciju vai kompensāciju aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības aviopasažieriem, dzelzceļa pasažieriem, autobusu pasažieriem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu paredz tiesības visiem pasažieriem, tostarp personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kuri ceļo pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs tiesības attiecas uz pasažieriem, kuri ceļo ES lielos prāmjos un kruīza kuģos pa jūru, upēm, ezeriem vai kanāliem.

Šīs tiesības ietver:

atlīdzinājumu un maršruta maiņu gadījumos, kad izbraukšana tiek atcelta vai kavējas ilgāk par 90 minūtēm;

pienācīgu palīdzību, piemēram, maltītes, atspirdzinājumus un vajadzības gadījumā izmitināšanu līdz trīs naktīm gadījumos, kad izbraukšana tiek atcelta vai kavējas ilgāk par 90 minūtēm;

kompensāciju 25-50 % apmērā no biļetes cenas, ja aizkavējas pienākšana galamērķī vai brauciens tiek atcelts;

nediskriminējošu attieksmi un īpašu bezmaksas palīdzību personām ar invaliditāti un kustību traucējumiem gan ostu termināļos, gan uz kuģiem, kā arī finansiālu kompensāciju par pārvietošanās palīglīdzekļu nozaudēšanu vai sabojāšanu;

pienācīgu informāciju visiem pasažieriem par brauciena norisi pirms ceļojuma un tā laikā, kā arī vispārēju informāciju par pasažieru tiesībām termināļos un uz kuģiem;

sūdzību izskatīšanas mehānismu, ko ievieš pārvadātāji un termināļu operatori;

neatkarīgu valsts iestāžu izveidi, lai ieviestu tiesības, kas tiek garantētas ar šo regulu, attiecīgā gadījumā iekļaujot arī sankciju piemērošanu.

Kopš 2012. gada 31. decembra Regula (EK) Nr. 392/2009 par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras arī attiecas uz pasažieriem nelaimes gadījumā notikušas nozaudēšanas vai bojājumu gadījumā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2012. gada 18. decembra.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapa, kas veltīta pasažieru tiesībām jūras transporta nozarē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1177/2010

6.1.2011.

-

OV L 334, 17.12.2010., 1.-16. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV L 131, 28.5.2009., 24.-46. lpp.)

Pēdējā atjaunināšana: 20.08.2015

Top