Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem

Šajā regulā izklāstīti noteikumi par to, kā izveidot un organizēt starptautiskus dzelzceļu koridorus konkurētspējīgiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem, lai attīstītu Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 913/2010 (2010. gada 22. septembris) par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem.

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir attīstīt Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem, nosakot noteikumus par to, kā izveidot un organizēt starptautiskus dzelzceļu koridorus konkurētspējīgiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem. Šīs regulas pielikumā, kas grozīts ar Regulu (ES) Nr. 1316/2013, norādīti 9 sākotnējie kravas pārvadājumu koridori, kuru darbības sākšana attiecīgajām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm jānodrošina līdz 2013. gada novembrim, 2015. gada novembrim vai 2020. gada novembrim.

Katram kravas pārvadājumu koridoram ES valstis izveido valdi, kurā ir ES valstu iestāžu pārstāvji. Katram kravas pārvadājumu koridoram attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji izveido apsaimniekotājvaldi, kurā ir infrastruktūras pārvaldītāju pārstāvji. Apsaimniekotājvalde izstrādā īstenošanas plānu, kurā ietver investīciju plānu, koridora īstenošanai paredzētos pasākumus un tirgus pētījuma galvenos elementus. Tā izveido arī padomdevēju grupu, kurā ir pārstāvēti kravas pārvadājumu koridora termināļu pārvaldītāji un īpašnieki, kā arī papildu padomdevēju grupu, kurā ir pārstāvēti kravas pārvadājumu koridora izmantošanā ieinteresētie dzelzceļa uzņēmumi.

Apsaimniekotājvalde kopīgi definē un organizē iepriekš sagatavotus starptautiskos vilcienu ceļus kravas vilcieniem, lai nodrošinātu braucienu laikus, kas atbilst kravas pārvadājumu uzņēmumu vajadzībām.

Apsaimniekotājvalde izveido vai izraugās kopīgu struktūru, kur pretendenti var vienā vietā pieprasīt nodrošināt infrastruktūras jaudu kravas vilcieniem, kas kravu pārvadājumu koridorā šķērso vismaz vienu robežu, un saņemt atbildes uz jaudas pieprasījumiem Šī vienas pieturas aģentūra pieņem lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par iepriekš sagatavoto kravas vilcienu ceļu un rezerves jaudas iedalīšanu. Visus infrastruktūras jaudas pieprasījumus, kurus vienas pieturas aģentūra nespēj apmierināt, pārsūta kompetentajiem infrastruktūras pārvaldītājiem, kuri par šo pieteikumu pieņem lēmumu un nosūta šo lēmumu vienas pieturas aģentūrai turpmāko darbību veikšanai.

Ir jānosaka prioritātes noteikumi dažādu veidu pārvadājumiem gadījumiem, kad tiek traucēta satiksme.

Ir jāpublicē dokuments, kurā ietverta visa būtiskā informācija par koridora izmantošanu. Regulatīvās iestādes sadarbojas un apmainās ar vajadzīgo informāciju, jo īpaši sūdzību gadījumā.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 913/2010

9.11.2010.

-

OV L 276, 20.10.2010.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1316/2013

21.12.2013.

-

OV L 348, 20.12.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 19.05.2014

Top