Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vakcinācija pret sezonālo gripu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vakcinācija pret sezonālo gripu

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2009/1019/ES par vakcināciju pret gripu

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir mudināt Eiropas Savienības (ES) valstis īstenot veselības aizsardzības pasākumus, lai cīnītos pret sezonālo gripu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Problēmas

 • Gripa ir lipīga vīrusu izraisīta elpošanas orgānu infekcija, kas ziemas mēnešos izplatās epidēmijas veidā. Tā var izraisīt smagas komplikācijas un pat nāvi.
 • Vieglas sezonālās gripas gadījumā mirušo skaits vidēji ir 8 mirušie uz 100 000 iedzīvotāju. Gados, kad gripas epidēmija ir smagāka, šis skaits var sasniegt 44.
 • Gripas epidēmijas gadījumā var tikt pārslogotas slimnīcas un medicīnas dienesti. Tā rezultātā palielinās tiešās izmaksas (tiek izmantoti medicīniski un nemedicīniski resursi) un netiešās izmaksas (darba ražīguma samazināšanās un darbinieku prombūtne).

Vakcīnu iedarbīgums un efektivitāte

 • Sezonālo gripu var samazināt ar vakcinācijas palīdzību. Iedzīvotāju riska grupas ir jāvakcinē pret gripu. Tāpat nedrīkst aizmirst par tādiem loģistikas aspektiem kā vakcīnu piegāde un lietošana, lai nodrošinātu efektīvu vakcināciju.
 • Ir svarīgi rīkoties ES līmenī, lai nepieļautu jauna gripas vīrusa paveida pandēmiju, kā tas notika 1918., 1957. un 1968. gadā.

Valstu plāni un stratēģijas

 • Ieteikumā ES valstis tiek aicinātas pieņemt valsts vakcinācijas plānu vai stratēģiju.
 • Mērķis ir panākt, ka tiek vakcinēti vismaz 75 % personu, kas ietilpst riska grupā, vēlams, līdz 2014.–2015. gada ziemai. Šī grupa tika definēta Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) publicētajās pamatnostādnēs.
 • ES valstis tiek mudinātas brīvprātīgi iesniegt ziņojumus Eiropas Komisijai par šā ieteikuma īstenošanu un īpaši par sasniegto riska grupu vakcinācijas līmeni.
 • Ir jāorganizē informācijas kampaņas veselības aprūpes speciālistiem un riska grupās ietilpstošajām personām, kā arī šo personu ģimenēm.
 • Komisija tiek aicināta regulāri ziņot Padomei par šā ieteikuma īstenošanu, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no ES valstīm.

Izvērtēšana

 • 2015. gadā ECDC publicētajā ziņojumāir konstatēts, ka visām ES valstīm var būt nepieciešams pārskatīt savu pieeju, lai iegūtu plašāku un precīzāku informāciju par mērķa grupu sezonālās gripas vakcinācijas līmeni.
 • Ziņojumā tās ES valstis, kas neuzrauga vakcinācijas līmeni gados vecāku cilvēku vidū, tiek mudinātas izveidot sistēmas šādas uzraudzības veikšanai, lai valsts veselības aizsardzības organizācijas varētu sekot līdzi progresam un noteikt šķēršļus, kas traucē sasniegt valsts un ES mērķus.
 • Ziņojumā ir norādīts, ka vairāk valstu ir spējušas sniegt informāciju par vakcinācijas līmeni attiecībā uz tādām grupām kā medicīnas darbinieki un grūtnieces, kā arī sniegti ieteikumi, kas ļautu paaugstināt vakcinācijas līmeni un uzlabot uzraudzību.
 • 2015. gadā Komisija organizēja augsta līmeņa uzklausīšanu par šo tēmu, uzsverot slimību profilakses arvien lielāko nozīmi veselības aizsardzības izdevumos.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Ieteikums 2009/1019/ES (2009. gada 22. decembris) par vakcināciju pret sezonālo gripu (OV L 348, 29.12.2009., 71.–72. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2017

Top