Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall mērķis ir paātrināt neatliekamās palīdzības sniegšanu autoavārijās cietušajiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall mērķis ir paātrināt neatliekamās palīdzības sniegšanu autoavārijās cietušajiem

eCall aktivizē automātiski, tiklīdz transportlīdzekļa sensori konstatē nopietnu sadursmi, nosūtot informāciju par negadījumu neatliekamās palīdzības dienestiem, lai tie varētu ātrāk sniegt palīdzību transportlīdzekļu vadītājiem un pasažieriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

KOPSAVILKUMS

eCall mērķis ir nodrošināt ātru palīdzību nopietnā negadījumā iesaistītā transportlīdzeklī esošajām personām jebkur Eiropas Savienībā, kā arī Islandē, Norvēģijā un Šveicē.

eCall aktivizē automātiski, tiklīdz transportlīdzekļa sensori konstatē nopietnu sadursmi. Pēc aktivizēšanas sistēma izsauc Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112, izveido telefona savienojumu ar attiecīgo neatliekamās palīdzības zvanu centrāli un nosūta glābšanas dienestiem informāciju par negadījumu, tostarp negadījuma laiku, cietušā transportlīdzekļa precīzu atrašanās vietu un braukšanas virzienu (tas ir īpaši svarīgi uz autostrādēm un tuneļos). eCall var arī aktivizēt manuāli, nospiežot pogu automašīnā, piemēram, to var izdarīt nopietna negadījuma liecinieks. Tādējādi neilgi pēc negadījuma neatliekamās palīdzības dienesti zina, ka ir noticis negadījums un kur tieši tas ir noticis.

Ar eCall sistēmas palīdzību saņemtie dati ļaus neatliekamās palīdzības dienestiem ātrāk sniegt palīdzību transportlīdzekļu vadītājiem un pasažieriem, tā palīdzot glābt dzīvības un ātrāk nodrošināt traumu aprūpi. Aplēses liecina, ka eCall varētu saīsināt neatliekamās palīdzības dienestu reaģēšanas laiku par 40 % apdzīvotās vietās un par 50 % laukos un ik gadu izglābt 2500 dzīvības.

Papildus ieguvumiem ceļu satiksmes drošībā eCall arī sniegs būtisku ieguldījumu, mazinot satiksmes negadījumu izraisītos sastrēgumus un samazinot nenorobežotu negadījumu vietu izraisīto sekundāro negadījumu skaitu. Tāpat ir gaidāms, ka ar eCall ieviesto transportlīdzekļu aprīkojumu varētu izmantot citiem papildu ārkārtas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumiem paralēli eCall transportlīdzekļa sistēmai, kuras pamatā ir tālruņa numura 112 izsaukums, vai attīstot to.

Direktīvā 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem kā viena no sešām prioritārajām darbībām, kurām ir jāizstrādā saistošas specifikācijas (6. pants), ir noteikta nepieciešamība saskaņoti nodrošināt visā ES piemērojamu, sadarbspējīgu eCall sistēmu (3. panta d punkts).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2010/40/ES

26.8.2010.

27.02.2012.

OV L 207, 6.8.2010.

Deleģētie akti

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 305/2013

23.4.2013.

23.4.2013.Noteikumi par šīs Regulas spēkā stāšanās datumā jau ieviesto informācijas pakalpojumu: 23.4.2014.

OV L 91, 3.4.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK. [COM(2013) 316 final , 13.6.2013. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts]

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu. (COM(2013) 315 final, 13.6.2013.)

2013. gada jūnijā Eiropas Komisija pieņēma divus priekšlikumus, lai nodrošinātu, ka līdz 2015. gada oktobrim automašīnas sāks automātiski izsaukt neatliekamās palīdzības dienestus nopietnas avārijas gadījumā. Šie tiesību aktu projekti nodrošinās, ka, sākot ar 2015. gada oktobri, visi jauni pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu modeļi tiks aprīkoti ar 112 eCall sistēmu, un tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra, lai saņemtu un apstrādātu eCall izsaukumus neatliekamās palīdzības izsaukumu centrālēs, nodrošinot savietojamību, sadarbspēju un eCall pakalpojuma nepārtrauktību visā Savienībā.

Kad Padome un Parlaments būs apstiprinājuši šos priekšlikumus, Komisija plāno nodrošināt pilnībā funkcionējošu eCall pakalpojumu visā ES (kā arī Islandē, Norvēģijā un Šveicē) līdz 2015. gadam.

Pēdējā atjaunināšana: 24.01.2014

Top