Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ieteikumi informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) jomā, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ieteikumi informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) jomā, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas

Eiropas Komisija ir sagatavojusi virkni ieteikumu informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) nozarei un ES dalībvalstīm, lai ES kļūtu par energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas.

AKTS

Komisijas 2009. gada 9. oktobra ieteikums 2013/105/EK par informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisija ir sagatavojusi divus ieteikumu kopumus: vienu IST nozarei, bet otru - ES dalībvalstīm, lai sekmētu ES pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas.

Ieteikumi IST nozarei

IST nozares vispārējais mērķis ir demonstrēt izmērāmus un pārbaudāmus energointensitātes un CO2 emisiju samazinājumus visos IST iekārtu un detaļu ražošanas, transporta un pārdošanas procesos.

Piemēram, viens ieteikums IST nozarē ir apzināt IST risinājumus, lai uzlabotu gan jauno un esošo ēku, gan arī būvniecības un renovācijas metožu energoefektivitātes un ekoloģiskos raksturlielumus.

Cits IST nozares piemērs - sadarbībā ar transporta un loģistikas nozari apzināt IST risinājumus, lai uzlabotu šo pakalpojumu energoefektivitātes un ekoloģiskos raksturlielumus.

Komisija arī aicināja IST nozari līdz 2020. gadam vienoties par kopīgām metodēm, kā mērīt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas.

Ieteikumi ES dalībvalstīm

Cita starpā Komisija aicināja ES dalībvalstis izmantot IST risinājumus, lai uzlabotu energoefektivitāti.

Viedā uzskaite

Viedie tīkli un viedās uzskaites sistēmas var uzlabot enerģijas ražošanas efektivitāti un kontroli, kā arī tās sadali un patēriņu. ES dalībvalstīm līdz 2010. gada beigām bija jāvienojas par viedās uzskaites kopīgām specifikācijām, lai patērētājiem sniegtu pilnvērtīgāku informāciju un palīdzētu tiem pārvaldīt savu energopatēriņu. Piemēram, pateicoties viedajai uzskaitei mājokļos, patērētāji varētu samazināt energopatēriņu pat par 10 %. 2012. gadā Komisija sagatavoja Eiropas viedo tīklu un viedās uzskaites projektu sarakstu. Tajā ir iekļauts 281 viedo tīklu projekts un aptuveni 90 viedās uzskaites izmēģinājuma un plašas ieviešanas projekti 30 Eiropas valstīs.

IST izmantošana energopatēriņa simulācijām un modelēšanai

ES dalībvalstu pārvaldes iestādes valsts, reģionālā un vietējā mērogā ir aicinātas pilnvērtīgāk izmantot IST rīkus energopatēriņa simulācijām un modelēšanai, iekļaujot tos būvniecības, transporta un loģistikas nozaru profesionāļu apmācībā.

ES dalībvalstīm ir arī ierosināts veicināt energoefektīvāku tehnoloģiju izmantošanu, iekļaujot tās publiskā iepirkuma programmās.

Konteksts

2008. gada decembrī ES apstiprināja apņemšanos līdz 2020. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisijas par 20 %. Ekonomikas un finanšu krīze ir stiprinājusi tās vēlmi sasniegt šos mērķus un ilgtermiņā veidot ilgtspējīgāku ekonomiku.

Lai sasniegtu šos mērķus, liela nozīme ir IST tehnoloģijām, jo tās ir saistītas ar gandrīz visām ekonomikas nozarēm un varētu palielināt produktivitāti vairāk par 40 %.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Komisijas Ieteikums 2013/105/EK

-

-

OV L 51, 23.2.2013.

ATSAUCES DOKUMENTI

Komisijas 2009. gada 12. marta paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (COM(2009) 111 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 05.02.2014

Top