Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reģenerētas celulozes plēves materiāli, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reģenerētas celulozes plēves materiāli, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2007/42/EK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Tajā ir definēta reģenerētas celulozes plēve*.

Tajā ir iekļauts reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļauto vielu saraksts, kā arī vielu daudzumi, kurus nedrīkst pārsniegt, lai tādējādi aizsargātu patērētāju veselību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz reģenerētas celulozes plēvi, kura ir vai nu pabeigts produkts vai arī daļa no pabeigta produkta, kas satur citus materiālus, un kurai ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem vai kura nonāk šādā saskarē.

Direktīva attiecas uz šādām kategorijām:

1.

reģenerēta celulozes plēve bez pārklājuma;

2.

reģenerēta celulozes plēve ar pārklājumu, kas iegūts no celulozes;

3.

reģenerēta celulozes plēve ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas.

neattiecas uz reģenerētas celulozes sintētiskajiem apvalkiem.

Atļauto vielu saraksts

Direktīvas II pielikumā ir sniegts reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļauto vielu saraksts, kā arī lietošanas ierobežojumi.

Reģenerētu celulozes plēvi bez pārklājuma vai ar plastmasas pārklājumu var ražot, izmantojot vielas, kas nav uzskaitītas II pielikumā, ja vien tās izmanto kā krāsvielas vai kā adhezīvus ar nosacījumu, ka ar apstiprinātu metodi nevar atklāt, ka šādas vielas migrē uz pārtikas produktiem vai no tiem.

Reģenerētai celulozes plēvei ar plastmasas pārklājumu ir jāatbilst Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, noteikumiem.

Reģenerētas celulozes plēves apdrukātās puses nedrīkst nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.

Tirdzniecība un marķēšana

Tirdzniecības posmā reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kam ir paredzēts saskarties ar pārtikas produktiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1935/2004 noteikumiem ir jāpievieno rakstiska deklarācija. Šis nosacījums tomēr neattiecas uz situācijām, kad šādi materiāli un izstrādājumi to īpašību dēļ ir tieši paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Ja ir norādīti īpaši lietošanas nosacījumi, materiālus vai izstrādājumus, kas izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves, ir attiecīgi jāmarķē.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2007. gada 20. jūlijā.

KONTEKSTS

GALVENAIS TERMINS

* Reģenerētas celulozes plēve: plāns plēvveida materiāls, kas iegūts no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm.

AKTS

Komisijas Direktīva 2007/42/EK (2007. gada 29. jūnijs) par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 172, 30.6.2007., 71.–82. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.). Regulas (EK) Nr. 1935/2004 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1.–89. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top