Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pārtikas aromatizētāji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārtikas aromatizētāji

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem izmantošanai pārtikā un uz tās

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka vispārīgas prasības par aromatizētāju* izmantošanu pārtikā.

Regulas pielikumā ir ietverts apstiprināto vielu saraksts.

Regulā ir arī noteiktas marķēšanas prasības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Aromatizētāji, pamatojoties uz pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem, nedrīkst radīt apdraudējumu patērētāju veselībai vai maldināt tos.

ES 2012. gada 1. oktobrī pieņēma apstiprināto aromatizētāju sarakstu. ES drīkst izmantot un pārdot tikai šos aromatizētājus. Sarakstu periodiski atjaunina.

Regulā ir ietverts saraksts ar vielām, piemēram, ciānūdeņražskābi, kuras nedrīkst pievienot pārtikai.

Noteiktām vielām ir noteikts maksimāli pieļaujamais daudzums, piemēram, estragolam, ko dabīgi satur aromatizētāji dažādās precēs, piemēram, alkoholiskajos un bezalkoholiskajos dzērienos, košļājamajā gumijā, zupās un zivīs.

Aromatizētājiem, kurus pārdod citiem uzņēmumiem vai patērētājiem, ir jāatbilst īpašiem marķēšanas noteikumiem. Piemēram, uz to iepakojuma vai taras ir jānorāda uzraksts “lietošanai pārtikā” vai arī “ierobežotai lietošanai pārtikā” .

Apzīmējumu “dabīgs” var izmantot aromatizētāja aprakstīšanai tikai vielām, kas tieši iegūtas no dzīvnieku vai augu izcelsmes materiāliem.

Eiropas Komisija var lūgt aromatizētāju ražotājus vai izmantotājus paziņot tai par izmantotajiem daudzumiem 12 mēnešu laikposmā.

Regula neattiecas uz vielām, kurām ir tikai salda (piemēram, cukurs), sāļa (piemēram, sāls) vai skāba garša, jēlu/svaigu pārtiku, kā arī maisījumiem, piemēram, svaigām, kaltētām vai saldētām garšvielām un/vai garšaugiem, tējas maisījumiem un infūzijas uzlējumu maisījumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī.

KONTEKSTS

Aromatizētāji (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde)

GALVENIE TERMINI

* Aromatizētāji ir vielas, ko izmanto, lai uzlabotu vai mainītu pārtikas smaržu un garšu. Vienoti ES noteikumi un standarti nodrošina, ka tie neapdraud cilvēku veselību un ka tos var izmantot visās ES valstīs.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1334/2008 (2008. gada 16. decembris) par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (OV L 354, 31.12.2008., 34.–50. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 pielikumu turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2015

Top