Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Ārējās darbības dienests

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Ārējās darbības dienests

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

EĀDD strādā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vadībā. EĀDD atbalsta Augsto pārstāvi pilnvaru izpildē:

EĀDD arī palīdz Padomes Ģenerālsekretariātam, Komisijai un ES valstu diplomātiskajiem dienestiem, lai nodrošinātu konsekvenci ES ārējās darbības dažādās jomās.

Tāpat EĀDD atbalsta Komisiju, sagatavojot un īstenojot programmas un finanšu instrumentus saistībā ar ES ārējo darbību.

Centrālā administrācija

EĀDD galvenā mītne atrodas Briselē. EĀDD pārvalda izpildu ģenerālsekretārs, kas darbojas Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos pakļautībā.

EĀDD centrālo administrāciju organizē ģenerāldirektorātos, kas atbild par:

  • tematiskām un ģeogrāfiskām darbības jomām visās pasaules valstīs un reģionos;
  • administratīvo pārvaldību, informācijas un komunikācijas sistēmu drošību, budžeta pārvaldību un cilvēkresursiem;
  • krīžu pārvarēšanu un plānošanu, Eiropas Savienības Militāro štābu un ES Izlūkdatu analīzes centru — ES INTCEN (iepriekš Eiropas Savienības Situāciju centrs — SITCEN), lai vadītu KĀDP.

Delegāciju tīkls

EĀDD veido arī ES delegācijas ārpussavienības valstīs un dažādās starptautiskās organizācijās. Katru delegāciju vada delegācijas vadītājs, kas darbojas Augstā pārstāvja un EĀDD pakļautībā. Delegācijas vadītājs pārstāv ES attiecīgajā valstī.

Delegācijas sadarbojas un apmainās ar informāciju ar ES valstu diplomātiskajiem dienestiem.

EĀDD izpildu ģenerālsekretārs atbild par katras delegācijas finanšu un administratīvās darbības izvērtēšanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2010. gada 26. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30.–40. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top