Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES attiecības ar Ķīnu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES attiecības ar Ķīnu

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 2616/85 par Tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp ES un Ķīnu

Nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp ES un Ķīnu

ES un Ķīnas stratēģiskā sadarbības programma laikposmam līdz 2020. gadam

Kopīgs paziņojums (JOIN(2016) 30 final) — ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi

Padomes secinājumi par ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu

KĀDS IR ŠO DOKUMENTU MĒRĶIS?

Tajos ir noteikts pamats Eiropas Savienības (ES) un Ķīnas stratēģiskajai partnerībai, kas izriet no tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības un ietver arī ārlietas un drošības jautājumus, kā arī palīdz risināt tādas starptautiskas problēmas kā klimata pārmaiņas un pasaules mēroga ekonomikas pārvaldība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES un Ķīnas stratēģiskā sadarbības programma laikposmam līdz 2020. gadam ir galvenais dokuments, kas nosaka attiecības starp šīm divām pusēm. Programma ir sadalīta četrās galvenajās kategorijās:

  • Miers un drošība: ES un Ķīna atbalsta pastiprinātu sadarbību un dialogu par starptautiskās un reģionālās drošības jautājumiem, kam ir globāla ietekme.
  • Pārticība: ES un Ķīna koncentrējas uz galvenajām iniciatīvām, piemēram:
  • Ilgtspējīga attīstība: ES un Ķīna galveno uzmanību pievērš kopīgajai atbildībai par globālās attīstības sekmēšanu, sadarbojoties šādās jomās:
  • Saziņa cilvēku starpā: ES un Ķīnā kopā dzīvo vairāk nekā ceturtā daļa pasaules iedzīvotāju, tāpēc kontaktu paplašināšana starp cilvēkiem abās pusēs ir svarīga vienotas izpratnes veidošanai. Tāpēc galvenā uzmanība tiek pievērsta dialogiem kultūras, izglītības un jaunatnes jomās. ES un Ķīna iesaistās vairāk nekā 60 regulāros dialogos par svarīgiem ārpolitikas jautājumiem, kā arī par tādiem tehniskiem tematiem kā rūpniecības politika, izglītība, muita, kodolenerģētika un patērētāju aizsardzība.

Jauna pieeja

KONTEKSTS

  • Diplomātiskās attiecības starp ES (tolaik EEK) un Ķīnu tika izveidotas 1975. gadā. Kopš tā laika partnerība ir attīstījusies, risinot veselu virkni dažādu globālu problēmu, sākot ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanu un beidzot ar drošības situāciju Āzijā, kā arī globālo sasilšanu un neatbilstīgas migrācijas un cilvēku tirdzniecības apkarošanu.
  • Starp ES un Ķīnu kā stratēģiskajiem partneriem aizvien paplašinās sadarbība galveno starptautisko un reģionālo jautājumu risināšanā, un abas puses dala atbildību par miera, pārticības un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu visas sabiedrības labā.
  • ES ir Ķīnas lielākais tirdzniecības partneris, savukārt Ķīna ir otrs lielākais ES tirdzniecības partneris. Attiecības tirdzniecības un ieguldījumu jomā starp abām pusēm ir būtisks labklājības, darbavietu, attīstības un inovācijas avots gan ES, gan Ķīnai.
  • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 2616/85 (1985. gada 16. septembris) par Tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Ķīnas Tautas Republiku (OV L 250, 19.9.1985., 1. lpp.)

Nolīgums par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Ķīnas Tautas Republiku (OV L 250, 19.9.1985., 2.–7. lpp.)

ES un Ķīnas stratēģiskā sadarbības programma laikposmam līdz 2020. gadam

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementi (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016.)

ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu — Padomes secinājumi, (Brisele, 18.7.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.03.2017

Top