Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pārtikas palīdzības konvencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārtikas palīdzības konvencija

Eiropas Savienība (ES) sniedz savu ieguldījumu, lai nodrošinātu trešo valstu neaizsargāto iedzīvotāju vajadzības pēc pārtikas un uztura. Konvencija līdzekļu devēju valstu sniegtās palīdzības saskaņošanu padara efektīvāku pasaules līmenī.

AKTS

Padomes Lēmums 2012/738/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pārtikas palīdzības konvenciju.

KOPSAVILKUMS

Par ko ir runa?

Pārtikas palīdzības konvencija, kas ir jaunākais daudzpusējais nolīgums starp līdzekļu devējām valstīm, paredz sniegt pienācīgu un efektīvu pārtikas un uztura palīdzību neizsargātiem iedzīvotājiem atbilstīgās valstīs, pamatojoties uz konstatētajām vajadzībām.

Konvencijas mērķis:

  • glābt dzīvības,
  • samazināt badu,
  • uzlabot pārtikas nodrošinājumu*,
  • uzlabot uztura kvalitāti atbilstīgo valstu visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem.

Saskaņā ar ES humānās pārtikas palīdzības politiku Konvencijas mērķis ir uzlabot neaizsargāto iedzīvotāju piekļuvi adekvātai, nekaitīgai un uzturvielām bagātai pārtikai un šādas pārtikas patēriņu, pamatojoties uz pilnīgu vajadzību analīzi.

Kas ir mainījies?

Saskaņā ar Konvenciju puses dalās ar informāciju, sadarbojas un rīkojas saskaņoti. Konvencija arī kalpo kā forums diskusijām, ļaujot pusēm apmainīties ar informāciju ar citām ieinteresētajām pusēm par aktuālajiem jautājumiem - piemēram, par noteikta veida programmu īstenošanā gūto pieredzi -, lai palīdzētu nodrošināt, ka to resursi tiek izmantoti maksimāli efektīvi.

Darbība. Katra puse piekrīt pārtikas palīdzības sniegšanā uzņemties minimālās ikgadējās saistības, ko izsaka kā vērtību vai daudzumu. Šīs saistības pēc iespējas ir jāizpilda dotāciju veidā.

Ir skaidri noteikts, ka pārtikas palīdzību nedrīkst nekādā veidā saistīt ar lauksaimniecības produktu vai citu preču un pakalpojumu komerciālo eksportu uz saņēmējvalstīm.

Iemaksas drīkst sniegt:

  • divpusēji,
  • izmantojot starpvaldību vai citas starptautiskas organizācijas, vai
  • ar citu pārtikas palīdzības partneru starpniecību.

Atbilstīgās valstis ir:

Pamatinformācija. Eiropas Savienība ir Starptautiskā Graudu nolīguma puse, un šis nolīgums ietver divus atsevišķus tiesiskus instrumentus: Graudu tirdzniecības konvenciju un Pārtikas palīdzības konvenciju. Citas nolīguma parakstītājvalstis ir ASV, Austrālija, Kanāda, Japāna un Šveice.

Definīcija

* pārtikas nodrošinājums: Pasaules augstākā līmeņa sanāksme par pārtikas nodrošinājumu 1996. gadā definēja pārtikas nodrošinājumu kā situāciju, “kad visiem cilvēkiem vienmēr ir pieejama pietiekama, nekaitīga un uzturvielām bagāta pārtika, lai varētu dzīvot veselīgu un aktīvu dzīvi”.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2012/738

13.11.2012.

-

OV L 330, 30.11.2012.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 2011/339/ES , ar kuru nosaka nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Pārtikas atbalsta komitejā attiecībā uz 1999. gada Pārtikas atbalsta konvencijas pagarināšanu.

Padomes Lēmums 2010/316/ES , ar kuru nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Pārtikas atbalsta komitejā attiecībā uz 1999. gada Pārtikas atbalsta konvencijas pagarināšanu.

Padomes Lēmums 2011/224/ES , ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem Starptautiskajā Graudu padomē attiecībā uz 1995. gada Graudu tirdzniecības konvencijas termiņa pagarināšanu.

Padomes Lēmums 2000/421/EK par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu 1999. gada Pārtikas atbalsta konvenciju.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.03.2014

Top