Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiski pasākumi, lai palīdzētu ar parādiem apgrūtinātām nabadzīgajām valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Starptautiski pasākumi, lai palīdzētu ar parādiem apgrūtinātām nabadzīgajām valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(1999) 518 galīgā versija) par ES līdzdalību iniciatīvā par parādu atvieglojumu piešķiršanu ar lieliem parādiem apgrūtinātām nabadzīgajām valstīm

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīta Lieliem parādiem apgrūtinātu nabadzīgo valstu (HIPC) iniciatīva, kuras ierosinātāji ir Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) un citi daudzpusēji, divpusēji un komerckreditori, kuri ir pauduši pārliecinošu atbalstu Eiropas Savienībai (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • HIPC iniciatīvas mērķis ir nodrošināt visaptverošu pieeju parādu samazināšanai.
 • Ar šo iniciatīvu ievieš sistēmu, kuras ietvaros nabadzīgākās valstis var pieteikties parādu samazināšanai. Tā ir paredzēta valstīm, kuras nespēj sasniegt ilgtspējīgu parādu līmeni tikai ar tradicionālajiem parādu atmaksas grafiku pārskatīšanas un parādu samazināšanas mehānismiem.
 • Valsis, kas mēģina samazināt parādus šīs programmas ietvaros, iesaistās 2 posmu procesā:
 • Lai atbilstu parādu atvieglojumu piešķiršanas 1. posmam, valstis:
  • normalizē attiecības ar daudzpusējām bankām* un panāk vienošanās par iespējamo parādu atmaksu;
  • pieņem korekciju un reformu programmas, kuras atbalsta SVF un Pasaules Banka, un pierāda spēju tās sekmīgi īstenot;
  • pieņem nabadzības samazināšanas stratēģiju.
 • Kad tas ir paveikts, tiek analizēts atlikušais parāds, lai noteiktu, vai valsts ārējā parāda samazināšanas pasākumi ir ilgtspējīgi un vai tā ir tiesīga pretendēt uz palīdzību HIPC iniciatīvas ietvaros. To sauc par “lēmuma pieņemšanas punktu”.
 • 1. posma laikā valstis, kas ir pieteikušās, saglabā tiesības pretendēt uz “tradicionālo” parādu atvieglojumu saņemšanu, par ko ir panākta vienošanās Parīzes klubā*.
 • Lai sasniegtu “lēmuma pieņemšanas punktu” 2. posmā un gūtu labumu no pilnas palīdzības programmas, valsts:
  • nodrošina turpmāku sekmīgu darbību programmu izpildē;
  • īsteno nozīmīgākās strukturālās politikas reformas, par ko panākta vienošanās;
  • uztur finanšu stabilitāti;
  • pieņem un īsteno noteikto nabadzības samazināšanas stratēģiju vismaz vienu gadu.
 • 2. posmam nav noteikts fiksēts izpildes grafiks.
 • 2005. gadā HIPC iniciatīva tika papildināta ar Daudzpusējo parādu atvieglošanas iniciatīvu (DPAI). Ar to tika nodrošināta atbilstīgu SVF, Pasaules Bankas un Āfrikas Attīstības fonda (AfDF) parādu atvieglojumu piešķiršana 100 % apmērā, ja tās izpilda HIPC iniciatīvas procesu. 2007. gadā arī Amerikas Attīstības banka (AAB) apstiprināja papildu parādu atvieglojumu piešķiršanu HIPC rietumu puslodē.
 • Līdz 2016. gada oktobrim HIPC iniciatīvas ietvaros parādu samazināšanas pasākumu kopums bija apstiprināts 36 valstīm, no kurām 30 atrodas Āfrikā, piešķirot 76 miljardus ASV dolāru parādu atvieglojumiem. Šobrīd vēl 3 valstis ir ieguvušas tiesības pretendēt uz palīdzību HIPC iniciatīvas ietvaros.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Daudzpusējās bankas: bankas, piemēram, Pasaules Banka un SVF, un reģionālās finanšu institūcijas, piemēram, Āfrikas attīstības banka.

Parīzes klubs: neformāla grupa ar kreditorvalstīm, kas piešķir parādu atvieglojumus jaunattīstības valstīm.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Kopienas dalību iniciatīvā par parādu atvieglojumu piešķiršanu lieliem parādiem apgrūtinātām nabadzīgajām valstīm (HIPC) (COM(1999) 518 galīgā redakcija, 26.10.1999.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.12.2016

Top