Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transportlīdzekļu detaļu un materiālu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un reģenerācija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transportlīdzekļu detaļu un materiālu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un reģenerācija

Ražotājiem transportlīdzekļi ir jāprojektē tā, lai pēc transportlīdzekļa dabiskas nolietošanas minimālu apjomu tā detaļu un materiālu varētu otrreizēji izmantot, pārstrādāt vai reģenerēt. Mērķis ir samazināt atkritumus, kas rodas no nolietotiem transportlīdzekļiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/64/EK (2005. gada 26. oktobris) par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu attiecībā uz to otrreizēju izmantojamību, pārstrādājamību un reģenerējamību, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem administratīvus un tehniskus noteikumus, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu detaļas un materiālus var maksimāli izmantot atkārtoti, pārstrādāt un reģenerēt. Ar to nodrošina, ka detaļu otrreizēja izmantošana nerada risku drošībai vai videi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Šis Eiropas Savienības tiesību akts attiecas uz jauniem un jau ražošanā esošiem vieglo automobiļu, “universāļu”, pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu (piemēram, furgonu) modeļiem.
  • Jaunus transportlīdzekļus drīkst tirgot ES, ja tie ir otrreizēji izmantojami un/vai pārstrādājami vismaz 85 % apmērā no masas, kā arī ir otrreizēji izmantojami un/vai reģenerējami vismaz 95 % apmērā no masas.
  • Ražotājiem ir jāievieš stratēģijas, lai pienācīgi pārvaldītu šajā tiesību aktā noteiktās otrreizējas izmantojamības, pārstrādājamības un reģenerējamības prasības.
  • Ja valsts iestādes uzskata, ka šīs stratēģijas ir apmierinošas, ražotājs saņem atbilstības sertifikātu. Tas ir derīgs vismaz divus gadus.
  • Konkrētu detaļu (piemēram, drošības spilvenu, drošības jostu un stūres mehānisma slēdzeņu) otrreizēja izmantošana ir aizliegta, un tās nedrīkst izmantot jaunos transportlīdzekļos, jo šādas detaļas var radīt riskus drošībai un videi.
  • Šis tiesību akts neattiecas uz īpašiem transportlīdzekļiem (piemēram, bruņumašīnām vai neatliekamās palīdzības automobiļiem) vai transportlīdzekļiem, kas tiek ražoti mazās sērijās (t. i., attiecīgajā ES valstī gada laikā pārdoto vienas tipu saimes transportlīdzekļu skaits nepārsniedz 500 transportlīdzekļus).

Atsevišķā tiesību aktā ir noteikti pasākumi nolietotu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu radīto atkritumu novēršanai un ierobežošanai, un ar to nodrošina, ka tos otrreizēji izmanto, pārstrādā vai reģenerē, ja tas ir iespējams.

KONTEKSTS

Katru gadu ES nolietoti transportlīdzekļi rada 8-9 miljonus tonnu atkritumu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta nolietotiem transportlīdzekļiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/64/EK

15.12.2005.

15.12.2006.

OV L 310, 25.11.2005., 10.-27. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/1/EK

3.2.2009.

-

OV L 9, 14.1.2009., 31.-32. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.08.2015

Top