Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu pretšļakatu ierīces

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehānisko transportlīdzekļu pretšļakatu ierīces

Regula (ES) Nr. 109/2011 - pretšļakatu ierīces

AKTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regula nosaka prasības attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu pretšļakatu ierīču* tipa apstiprinājumu. Ar to īsteno Regulu (EK) Nr. 661/2009, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mehānisko transportlīdzekļu kategorijas

Regula attiecas uz N un O kategorijām, kurās ietilpst mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un konstruēti preču pārvadāšanas vajadzībām un kuriem ir vismaz četri riteņi, kā arī to piekabes.

Prasības attiecībā uz pretšļakatu ierīcēm

Pretšļakatu ierīces parasti atrodas virs transportlīdzekļa riteņiem, un tās var būt dubļu aizsargspārni*, ārējās gareniskās nosegplātnes* un dubļusargi*.

Ierīcei ir jāspēj pienācīgi darboties normālos darbības apstākļos uz slapjiem ceļiem. Ir atzītas šādu tipu ierīces:

enerģiju absorbējoša tipa pretšļakatu ierīces;

gaisa/ūdens nošķiršanas tipa pretšļakatu ierīces.

Tipa apstiprinājums

Ierīces izgatavotājam, kā arī transportlīdzekļa ražotājam, ir jāiesniedz kompetentajai valsts iestādei pieteikums EK tipa apstiprinājuma saņemšanai. Šajā pieteikumā jāietver noteikta informācija, jo īpaši:

ierīces vai transportlīdzekļa marka un tips;

transportlīdzekļa asu un riteņu skaits;

pretšļakatu ierīces un tās sastāvdaļu apraksts.

Pretšļakatu ierīces izgatavotājam ir jāiesniedz administratīvie dokumenti attiecībā uz pretšļakatu ierīču kā atsevišķu tehnisku vienību EK tipa apstiprinājumu.

Transportlīdzekļa ražotājam ir jāiesniedz administratīvie dokumenti attiecībā uz:

transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu saistībā ar pretšļakatu ierīču uzstādīšanu;

uzstādītās ierīces tipa apstiprinājuma sertifikātu.

Ja kompetentā iestāde uzskata, ka ierīce vai transportlīdzeklis atbilst visām prasībām attiecībā uz pretšļakatu ierīcēm, tā piešķir EK tipa apstiprinājumu un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

GALVENIE TERMINI

* Pretšļakatu ierīce: ierīce, kas ar dubļu aizsargspārnu, garenisko nosegplātņu un dubļusargu (sk. turpmāk tekstā) palīdzību samazina transportlīdzekļa kustības rezultātā radītās šļakatas.

* Tipa apstiprinājums: tas norāda, ka ir veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas attiecīgās tiesību aktu, tehniskās un drošības prasības.

* Dubļu aizsargspārns: no cieta materiāla izgatavota transportlīdzekļa detaļa, kas neļauj kustībā esošu riepu uzmestajam ūdenim pacelties gaisā.

* Gareniskā nosegplātne: tā parasti ir piestiprināta pie aizmugurējā bufera un novērš lietus un dubļu šļakstīšanos uz citiem automobiļiem un garāmgājējiem.

* Dubļusargs: elastīga sastāvdaļa, kas uzstādīta vertikāli aiz riteņa, kura samazina šļakatas no slapja ceļa seguma.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 109/2011

1.3.2011.

-

OV L 34, 9.2.2011., 2.-28. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 2015/166

24.2.2015.

-

OV L 28, 4.2.2015., 3.-39. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1.-24. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top