Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/103/EK - mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

KOPSAVILKUMS

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana veido ievērojamu daļu no Eiropas Savienībā noslēgto nedzīvības apdrošināšanas polišu skaita. Šīs direktīvas mērķis ir palīdzēt ES iedzīvotājiem, kuri iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā citā ES valstī.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Saskaņā ar direktīvu visu ES valstu transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu turētāji ir apdrošināti visās ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo direktīvu:

nosaka prasību, ka visiem mehānisko transportlīdzekļu īpašniekiem ES ir jābūt civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai*;

atceļ apdrošināšanas esamības pārbaudes uz robežām, lai atvieglotu starptautisko ceļošanu ES teritorijā;

nosaka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo segumu ES valstīs;

nosaka no obligātās apdrošināšanas atbrīvotās personas un par kompensāciju atbildīgās iestādes;

ievieš mehānismu kompensāciju izmaksāšanai tādā negadījumā cietušajiem vietējiem iedzīvotājiem, ko izraisījuši transportlīdzekļi no citas ES valsts;

pieprasa ātru to prasījumu nokārtošanu, kas saistīti ar negadījumiem ārpus cietušās personas dzīvesvietas ES valsts (tā sauktās iebraucējas cietušās personas);

apdrošināšanas ņēmējiem piešķir tiesības pieprasīt ziņojumu par prasījumiem (vai par to neesamību) saistībā ar viņu transportlīdzekli piecu gadu laikā pirms līguma noslēgšanas.

Šī direktīva nereglamentē jautājumus saistībā ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas ietver kompensāciju piešķiršanu un par ko lemj ES valstis, vai saistībā ar autovadītāja fizisku savainojumu vai transportlīdzekļa bojājumu “vispārēju segumu”.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 27. oktobra.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanai

GALVENIE TERMINI

* Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana: apdrošināšana, kuras segums ietver apdrošināšanas ņēmēja rīcības rezultātā citai personai nodarīto kaitējumu, zaudējumus vai traumu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/103/EK (2009. gada 16. septembris) par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/103/EK

27.10.2009.

-

OV L 263, 7.10.2009., 11.-31. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.10.2015

Top