Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijas

Šī direktīva ir Direktīvas 77/536/EK kodificēta versija un ir daļa no dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanas procesa attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apstiprināšanu, lai konsolidētu iekšējo tirgu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (Dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šajā direktīvā ir noteikti tehniskie priekšraksti attiecībā uz noteiktu veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām saskaņā ar EK tipa apstiprinājumu piešķiršanas procedūru.

Direktīvā iekļautie transportlīdzekļu veidi

Šī direktīva attiecas uz traktoriem, kuriem ir šādi parametri:

  • klīrenss zem pakaļējā tilta nepārsniedz 1000 mm;
  • noteikts vai regulējams viena dzenošā tilta riteņu platums 1150 mm vai vairāk;
  • iespēja aprīkot ar daudziedaļu sakabes ierīci, kas paredzēta atkabināmu agregātu pievienošanai, un dīseli;
  • masa no 1,5 līdz 6 tonnām.

Visiem attiecīgajiem traktoriem ir jābūt aprīkotiem ar apgāšanās aizsargkonstrukciju (drošības kabīni vai rāmi). Šīs konstrukcijas ietver tādas konstrukcijas, kuras ir paredzētas, lai novērstu vai mazinātu risku, kādam vadītājs ir pakļauts, ja traktors apgāžas lietošanas laikā. Šīm konstrukcijām apgāšanās gadījumā jānodrošina to iekšpusē brīva telpa, kas ir pietiekami liela, lai aizsargātu vadītāju, kura kustības sēdeklī ir ierobežotas.

EK detaļas tipa apstiprinājuma saņemšanas nosacījumi

Lai transportlīdzekli varētu laist tirgū, traktora vai aizsargkonstrukcijas ražotājam ir jāiesniedz pieteikums EK detaļas tipa apstiprinājuma saņemšanai. Šim pieteikumam par apstiprinājuma saņemšanu ir jāpievieno aizsargkonstrukcijas rasējumi, fotogrāfija un apraksts.

Pēc apstiprināšanas uz aizsargkonstrukcijas jābūt šādiem marķējumiem:

  • preču zīme vai tirdzniecības nosaukums;
  • detaļu tipa apstiprinājuma zīme.

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt tādu transportlīdzekļu laišanu tirgū, uz kuru aizsargkonstrukcijām ir detaļu tipa apstiprinājuma zīmes, izņemot gadījumus, ja tie neatbilst paredzētajiem nosacījumiem.

Direktīvu 77/536/EEK atceļ ar Direktīvu 2009/57/EK, kuru savukārt atceļ ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/57/EK

23.10.2009.

-

OV L 261, 3.10.2009.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2013/15/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 02.07.2014

Top