Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem

Šī direktīva ir daļa no valsts tiesību saskaņošanas procesa saistībā ar EK tipa apstiprinājumu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Ar to pieņem noteikumus par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu šāda veida transportlīdzekļiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/67/EK (2009. gada 13. jūlijs) par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem (dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu pieņem tehniskos noteikumus par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu transportlīdzekļiem. Tā ietilpst Direktīvas 2002/24/EK piemērošanas jomā attiecībā uz divriteņu vai trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu.

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz:

  • divriteņu mopēdiem;
  • trīsriteņu mopēdiem un vieglajiem kvadricikliem;
  • divriteņu motocikliem;
  • motocikliem ar blakusvāģi;
  • tricikliem.

Tehniskās prasības

Tehniskās prasības attiecas uz katras konkrētās apgaismes ierīces un gaismas signālierīces skaitu, uzstādījuma rasējumiem, ģeometrisko redzamību, izvietojumu, iekļaušanu citās ierīcēs un indikatoriem, ņemot vērā transportlīdzekļa tipu.

Jābūt pareizi noregulētam gaismas lukturu nostādījumam. Ja uzstādīts lukturu pāris, jāievēro nosacījumi attiecībā uz simetriju un krāsu.

Indikatoriem jābūt redzamiem no vadītāja vietas un jāatbilst konkrētam krāsu kodam, kas dots šīs direktīvas I pielikumā.

ES tipa apstiprinājums

Ja ir ievērotas šajā direktīvā noteiktās prasības, ES valstis nedrīkst noraidīt tipa apstiprinājumu divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem vai aizliegt tā reģistrēšanu, tirdzniecību vai nodošanu ekspluatācijā. Ja šīs prasības netiek ievērotas, ES valstīm ir jānoraida ES tipa apstiprinājuma piešķiršana jebkādam divriteņu vai trīsriteņu mehāniskajam transportlīdzeklim.

Ar Regulu (ES) Nr. 168/2013 atceļ Direktīvu 2009/67/EK no 1.1.2016.

Ar Komisijas Direktīvu 2013/60/ES groza Direktīvas 2009/67/EK I-VI pielikumu pārejas periodā līdz 1.1.2016.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/67/EK

14.9.2009.

-

OV L 222, 25.8.2009.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2013/60/ES

11.12.2013.

30.6.2014.

OV L 329, 10.12.2013.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [Oficiālais Vēstnesis L 60, 2.3.2013.].

Pēdējā atjaunināšana: 19.05.2014

Top