Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bērni ES ārējās darbībās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bērni ES ārējās darbībās

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2008) 55 galīgā redakcija) — Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Tā mērķis ir izstrādāt visaptverošu Eiropas Savienības (ES) pieeju bērnu tiesību aizsardzībai un veicināšanai ārpussavienības valstīs.
  • Šīs pieejas pamatā ir vienoti un vispārēji piemērojami uzskati par bērnu tiesībām, un tā ietilpst ES plašākās attīstības un nabadzības mazināšanas stratēģijās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

  • Bērni un jaunieši ir sabiedrības nākotnes progresa un veiksmes atslēga. Ieguldījums bērnos nozīmē ieguldījumu nākotnē. Taču 47 % visu to cilvēku, kuri dzīvo galējā nabadzībā, ir jaunāki par 18 gadiem, un daudzi no viņiem cieš arī no sociālās atstumtības, vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas, kas ierobežo viņu iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un veicina stabilitātes trūkumu sabiedrībā.
  • Šis paziņojums seko 2006. gada paziņojumam ar nosaukumu “Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”, kurā tika likti pamati ES ilgtermiņa stratēģijai bērnu tiesību jomā. Tas ir saistīts arī ar 2007. gada ES pamatnostādnēm par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību, kas nosaka ES rīcību bērnu tiesību veicināšanai ārējās darbībās.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai. Īpaša vieta bērniem ES ārējās darbībās (COM(2008) 55 galīgā redakcija, 5.2.2008.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas dienestu darba dokuments. Bērni ārkārtas un krīzes situācijās (SEC(2008) 135 galīgā redakcija, 5.2.2008.)

Komisijas dienestu darba dokuments. Eiropas Savienības rīcības plāns par bērnu tiesībām ārējās darbībās (SEC(2008) 136 galīgā redakcija, 5.2.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.12.2016

Top