Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informācijas apmaiņa par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informācijas apmaiņa par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi

KOPSAVILKUMS:

Padomes ieteikums informācijas apmaiņai par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

 • Ar to izveido procedūru pieredzes apmaiņai starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, lai palīdzētu atrisināt situācijas, kad teroristi nolaupa cilvēkus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Cilvēku nolaupīšana, ko veic teroristi, ir ļoti liela problēma ES valstīm. Lai šādas situācijas veiksmīgi atrisinātu, valstīm jāiegūst pamata informācija, jāizveido kontakti un jāsāk konfidenciālas sarunas. Informācijas apmaiņa palīdz ātri noskaidrot, vai citai ES valstij jau ir pieredze, ka cilvēkus nolaupa šajā pašā reģionā šis pats teroristu grupējums vai nolaupīšana notiek līdzīgos apstākļos.
 • Šim nolūkam visām ES valstīm tiek ieteikts pēc incidenta atrisināšanas citām ES valstīm iesniegt datu lapas, kurās ietverta informācija par notikušo nolaupīšanu.
 • Šai informācijai ir jāietver:
  • valsts un reģions, kurā nolaupīšana notikusi;
  • ķīlnieku skaits un valstspiederība;
  • nolaupīšanas datums un laiks un incidenta beigu datums un laiks;
  • atbildīgais teroristu grupējums vai vainīgās personas;
  • nolaupīšanas metode;
  • nolaupīšanas iemesls;
  • starpnieka iesaiste;
  • kontaktpersona attiecīgajā ES valstī.
 • Attiecīgos gadījumos ir jāsniedz arī šāda papildu informācija:
  • iemesls, kādēļ ķīlnieki atradās valstī, ķīlnieku valodu prasmes, dzimums;
  • vainīgo ideoloģija, valstspiederība, valodu prasmes;
  • līdzekļi, ko vainīgie izmantoja, lai sazinātos ar sabiedrību;
  • detalizēta informācija par vainīgo darbības veidu.
 • Ieteikuma pielikumos ir ierosināta standarta forma šīs informācijas sniegšanai, kā arī sniegti ierosinājumi par sniedzamo papildu informāciju, piemēram, pārrunu stratēģiju, aizkavēšanas taktiku un to, vai tika pieprasīta izpirkšanas maksa vai izvirzītas politiskas prasības.
 • Papildu informācijas un pieredzes apmaiņa ir jāveic divpusēji saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Arī personas datu apstrāde jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
 • ES valstīm tiek ieteikts vākt informāciju par visiem incidentiem, kas notikuši pēc 2002. gada 1. janvāra, un sniegt šo apkopojumu citām ES valstīm. Valstīm tiek ieteikts sagatavot kontaktpersonu sarakstu un apmainīties ar šiem sarakstiem, lai atvieglotu tiešu saziņu.
 • Informācijas apmaiņu ieteicams veikt, izmantojot sadarbības biroju tīklu, lai ES mērogā apmainītos ar informāciju par incidentiem, kas saistīti ar teroristiem (skatīt Padomes Lēmumu 671/2005/TI). Tiek ieteikts sniegt informāciju arī Eiropolam, un pēc gada, pamatojoties uz sniegto datu daudzumu un veidu, izskatīt, vai būtu ieteicams izveidot datubāzi.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

AKTS

Padomes Ieteikums (2007. gada 12. jūnijs) informācijas apmaiņai par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi (OV L 214, 17.8.2007., 9.–12. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Lēmums 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem (OV L 253, 29.9.2005., 22.–24. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.05.2016

Top