Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kājnieku ieroči un vieglie ieroči: to uzkrāšanas apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kājnieku ieroči un vieglie ieroči: to uzkrāšanas apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

ES Nelikumīgas kājnieku ieroču un to munīcijas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanas stratēģija

KĀDS IR ŠĪS STRATĒĢIJAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka rīcības plānu, lai apkarotu draudus, kas saistīti ar kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI)* un to munīcijas nelikumīgu uzkrāšanu un tirdzniecību, izmantojot visdažādākos Eiropas Savienībai (ES) pieejamos mehānismus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

VIKI pārmērīgas uzkrāšanas un nekontrolētas izplatīšanas sekas ir visbūtiskākais jautājums četros no pieciem pārbaudījumiem (terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana, reģiona mēroga konflikti, valstu sabrukšana un organizētā noziedzība), kas norādīti Eiropas Drošības stratēģijā.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kājnieku ieroči un vieglie ieroči (VIKI): Jebkurš pārnēsājams nāvējošs ierocis. Kājnieku ieroči ietver pistoles, bises, triecienšautenes un vieglos ložmetējus. Vieglie ieroči ietver smagos ložmetējus, granātmetējus un prettanku ieročus.

PAMATDOKUMENTS

ES Nelikumīgas vieglo ieroču un kājnieku ieroču, kā arī to munīcijas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanas stratēģija, Eiropas Savienības Padome, Brisele, 2006. gada 13. janvāris

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 1.–10. lpp.)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1908 (2015. gada 22. oktobris), ar ko atbalsta globālu ziņošanas mehānismu par nelikumīgiem kājnieku ieročiem un viegliem ieročiem un citiem nelikumīgiem parastajiem ieročiem un munīciju ar mērķi samazināt to nelikumīgas tirdzniecības risku (“iTrace II”) (OV L 278, 23.10.2015., 15.–25. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.07.2016

Top