Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošana

ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

AKTS

ES stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, 2003. gada 12. decembris (dok. 15708/03 - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

KOPSAVILKUMS

Masu iznīcināšanas ieroču (MII) izplatīšana ir viena no ES lielākajām ar drošību saistītajām problēmām. Tādēļ ES ir izstrādājusi stratēģiju, lai visā pasaulē ierobežotu un patiesi izskaustu MII izstrādes un piegādes programmas.

KĀDS IR ŠĪS STRATĒĢIJAS MĒRĶIS?

Tā ir izstrādāta, lai visā pasaulē novērstu, ierobežotu, pārtrauktu un, ja iespējams, izskaustu MII izplatīšanas programmas. Jau kopš stratēģijas pirmsākumiem 2003. gadā tās pamatprincipi ir šādi:

starptautisko neizplatīšanas mehānismu stiprināšana un darbs pie daudzpusējos līgumos paredzēto noteikumu pārkāpumu pārbaudes sistēmu uzlabošanas;

stabilas reģionālās un starptautiskās vides nodrošināšana, stiprinot programmas atbruņošanās veicināšanai un iekļaujot neizplatīšanas mērķi visās ES politiskajās, diplomātiskajās un ekonomiskajās darbībās;

cieša sadarbība ar tādiem svarīgiem partneriem kā ASV, Krievija vai NATO un palīdzības sniegšana ārpussavienības valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES Padome pastāvīgi uzrauga stratēģijas īstenošanu, reizi sešos mēnešos saņemot progresa ziņojumus.

Stratēģiju īsteno ar šādu projektu un darbību palīdzību:

ES atbalsts Hāgas Rīcības kodeksam - pret ballistisko raķešu izplatīšanu vērstam noteikumu kopumam (Lēmums 2014/913/KĀDP);

ES 2008. gadā pieņēma Jaunus darbības virzienus attiecībā uz MII izplatīšanas apkarošanu, kas izstrādāti nolūkā padarīt stratēģiju efektīvāku, piemēram, palielinot zinātnisko un akadēmisko aprindu un finanšu iestāžu pārstāvju informētību un izstrādājot pasākumus, lai novērstu ar MII saistītu zināšanu nodošanu nepareizajām pusēm.

KONTEKSTS

ES pasākumi MII izplatīšanas apkarošanai.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top