Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES valstu veikto pasākumu cīņai ar organizēto noziedzību salīdzinoša izvērtēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES valstu veikto pasākumu cīņai ar organizēto noziedzību salīdzinoša izvērtēšana

Ar Eiropas Savienības Vienoto Rīcību ievieš mehānismu, kas ļauj veikt ES valstu tiesību sistēmu snieguma salīdzinošu izvērtēšanu attiecībā uz dažādiem pasākumiem cīņai pret organizēto noziedzību.

AKTS

Padomes Vienotā Rīcība 97/827/TI (1997. gada 5. decembris), kas pieņemta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un ar ko izveido mehānismu, lai izvērtētu starptautisko saistību cīņai pret organizēto noziedzību piemērošanu un īstenošanu valsts līmenī

KOPSAVILKUMS

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo izvērtējumu ir sagatavojusi Padomes prezidentvalsts sadarbībā ar Padomes ģenerālsekretariātu un Eiropas Komisiju.

Katrai ES valstij ir jānorāda viens līdz trīs eksperti, kuriem ir pieredze novērtējamajās jomās (t. i., policijas, muitas un tiesu darbā), un jānosūta viņu vārdi Padomes prezidentvalstij. Pēc tam Padomes prezidentvalsts izvēlas trīs ekspertus no šī vārdu kopuma, uzticot viņiem veikt izvērtējumu kādā ES valstī un vienlaikus nodrošinot, ka šie trīs izvēlētie eksperti nav novērtējamās ES valsts pilsoņi.

Katrā izvērtējumu kārtā galvenā uzmanība tiek pievērsta kādai īpašai tēmai, par kuru vienojušās ES valstis. Tās arī vienojas par apmeklējumu kārtību un anketu, ko izvērtēšanas grupa izmanto kā pamatu katras ES valsts apmeklējumam. Mērķis ir apkopot visu novērtējuma veikšanai noderīgo informāciju. Pēc anketas aizpildīšanas izvērtēšanas grupa apmeklē attiecīgo ES valsti un tiekas ar attiecīgajām pusēm (piem., politiskajām un administratīvajām iestādēm, policiju un muitas un tiesu iestādēm). Katrai ES valstij ir jānodrošina tās varas iestāžu pilnīga sadarbība ar izvērtēšanas grupām, kas izveidotas šīs Vienotās Rīcības ietvaros.

Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc apmeklējuma notiek ziņojuma projekta iesniegšana apmeklētajai ES valstij, lai tā varētu izteikt savu viedokli. Pēc visu izmaiņu pieņemšanas un veikšanas Padomes prezidentvalsts pārsūta ziņojuma projektu attiecīgās Padomes darba grupas dalībniekiem tālākai apsvēršanai un pieņemšanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Vienotā Rīcība 97/827/TI

15.12.1997.

-

OV L 344, 15.12.1997., 7.-9. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes lēmums 2002/996/TI (2002. gada 28. novembris), ar ko izveido mehānismu tiesību sistēmu izvērtēšanai un to īstenošanai valsts līmenī cīņā pret terorismu ( Oficiālais Vēstnesis L 349, 24.12.2002., 1.-3. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.07.2015

Top