Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Notekūdeņu dūņu izmantošana lauksaimniecībā

Direktīva 86/278/EEK - augsnes aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

AKTS

Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā ir izklāstīti noteikumi par to, kā lauksaimnieki var izmantot notekūdeņu dūņas kā mēslošanas līdzekli, lai novērstu kaitējumu videi un cilvēka veselībai, ko var izraisīt augsnes vai virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pasliktināšanās.

Tāpēc direktīvā ir noteiktas augsnē pieļaujamās koncentrācijas robežvērtības šādiem septiņiem smagajiem metāliem, kas var būt toksiski augiem un cilvēkiem:

kadmijs;

varš;

niķelis;

svins;

cinks;

dzīvsudrabs;

hroms.

Ar šo direktīvu ir aizliegts izmantot notekūdeņu dūņas, kuru radītā koncentrācija pārsniedz šīs robežvērtības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Konkrētas robežvērtības ir minētas direktīvas pielikumos:

IA pielikums - smago metālu koncentrācija augsnē;

IB pielikums - smago metālu koncentrācija dūņās;

IC pielikums - smago metālu daudzums, ko katru gadu var pievienot augsnei.

Parasti pirms izmantošanas lauksaimniecībā dūņas ir jāapstrādā. Dažās ES valstīs lauksaimniekiem tomēr drīkst atļaut izmantot neapstrādātas dūņas, ja tās iesmidzina vai iestrādā augsnē.

Šādās noteiktās situācijās dūņu izmantošana lauksaimniecībā ir aizliegta:

pļavām vai lopbarības kultūrām, ja pļavas ir paredzētas lopu ganīšanai, un vismaz trīs nedēļas pirms lopbarības kultūru plānotā novākšanas datuma;

augļu un dārzeņu kultūrām augšanas sezonā. Šis noteikums neattiecas uz augļu kokiem;

zemei, ko izmanto tādu augļu un dārzeņu kultūru audzēšanai, kas parasti ir tiešā kontaktā ar augsni un ko patērē neapstrādātus. Šo aizliegumu piemēro 10 mēnešus pirms ražas novākšanas un novākšanas laikā.

Valstu iestādes atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka lauksaimnieki dūņas izmanto atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem. Tās arī ņem dūņu un augsnes, kurā tās ir izmantotas, paraugus, tos analizē un reģistrē:

saražoto un lauksaimniecībā izmantoto dūņu daudzumu;

dūņu sastāvu un īpašības;

veiktās apstrādes veidu;

vietu, kur dūņas tiek izmantotas, un dūņu saņēmēju vārdus vai nosaukumus.

Eiropas Komisija publicē regulāru ziņojumu par dūņu izmantošanu ES lauksaimniecības nozarē, kurā apkopo atsevišķu valstu sniegto informāciju par šo tematu.

KONTEKSTS

Notekūdeņu dūņas - ES noteikumi.

GALVENIE TERMINI

* Notekūdeņu dūņas: dūņas no sadzīves vai pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, septiskajiem rezervuāriem un no citām līdzīgām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

* Attīrītas dūņas: dūņas, kas ir bioloģiski, ķīmiski vai termiski apstrādātas, ilgstoši glabātas vai citādi atbilstīgi apstrādātas, lai būtiski samazinātu dūņu fermentācijas spēju (tādējādi samazinot veselības apdraudējumu).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 86/278/EEK

18.6.1986.

18.6.1989.

OV L 181, 4.7.1986., 6.-12. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 91/692/EEK

23.12.1991.

1.1.1993.

OV L 377, 31.12.1991., 48.-54. lpp.

Regula (EK) Nr. 219/2009

20.4.2009.

-

OV L 87, 31.3.2009., 109.-154. lpp.

Direktīvas 86/278/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top