Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodoliekārtu kodoldrošība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kodoliekārtu kodoldrošība

Eiropas Savienība ir izdevusi direktīvu, lai nodrošinātu kodoliekārtu (kodolelektrostacijas, bagātināšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas u. c.) kodoldrošību. Tās mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus un darbiniekus pret šo iekārtu radītajiem draudiem.

AKTS

Padomes Direktīva 2009/71/Euratom (2009. gada 25. jūnijs), ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir izdevusi direktīvu, lai nodrošinātu kodoliekārtu (kodolelektrostacijas, bagātināšanas iekārtas, pārstrādes iekārtas u. c.) kodoldrošību. Tās mērķis ir aizsargāt iedzīvotājus un darbiniekus pret šo iekārtu radītajiem draudiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar direktīvu izveido Eiropas sistēmu, lai uzturētu un sekmētu kodoldrošības un tās regulējuma pastāvīgu uzlabošanu. Ar to nosaka ambiciozu mērķi - visā ES novērst negadījumus un izvairīties no kodoliekārtu radītiem radioaktīviem atkritumiem.

GALVENIE ASPEKTI

ES valstu pienākumi:

  • izveidot valsts sistēmu kodoliekārtu kodoldrošībai;
  • izveidot neatkarīgu valsts kodoldrošības iestādi, kas uzrauga kodolelektrostaciju operatoru darbību;
  • veikt sākotnēju drošības novērtēšanu pirms kodoliekārtas būvniecības un ne retāk kā reizi 10 gados novērtēt iekārtu drošību;
  • nodrošināt, ka darbiniekiem un iedzīvotājiem ir pieejama skaidra informācija par kodoliekārtām gan to normālas darbības laikā, gan arī negadījumu un avāriju gadījumā;
  • reizi 10 gados veikt pašnovērtējumus par valsts sistēmu un regulatīvajām iestādēm;
  • pieprasīt, ka drošības iestādes ES valstīs reizi 6 gados veic salīdzinošu novērtējumu par konkrētiem drošības jautājumiem, izmantojot Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu ( ENSREG ) un arī izmantojot Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas ( WENRA ) zināšanas; pirmais novērtējums tiks sākts 2017. gadā;
  • valsts sistēmā ieplānot organizatorisko struktūru, lai sagatavotos avārijas situācijām un pasākumiem iekārtās.

Citu ieinteresēto personu pienākumi

Licences turētājs atbild par kodoldrošību un nekādā gadījumā nedrīkst deleģēt šo atbildību citiem. Tas atbild par kodoliekārtu drošības novērtēšanu un nepārtrauktu uzlabošanu.

Direktīvā ir uzsvērts cilvēka faktora nozīmīgums kodoldrošības kultūras veicināšanā, izglītojot un nepārtraukti apmācot darbiniekus, kuri atbild par iekārtu drošību.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva 2009/71/Euratom stājās spēkā 22.7.2009., un Direktīva 2014/87/Euratom stājās spēkā 14.8.2014.

KONTEKSTS

Tiesisko regulējumu kodoldrošībai Eiropas Savienībā pieņēma 2008. gadā. Pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā 2011. gadā Komisija veica plašu novērtēšanas kampaņu par riskiem saistībā ar kodoliekārtu drošību ES. Pamatojoties uz šīm pārbaudēm, Komisijas mērķis ir uzlabot spēkā esošo regulējumu.

Papildu informācija ir atrodama ENSREG tīmekļa vietnē un WENRA tīmekļa vietnē.

Skatiet arī Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes sadaļu Kodoldrošība, kā arī Eiropas Komisijas paziņojumu presei par jauno ES direktīvu kodoldrošības jomā un Padomes paziņojumu presei par šīs direktīvas pieņemšanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/71/Euratom

22.7.2009.

22.7.2011.

OV L 172, 2.7.2009., 18.-22. lpp.

Direktīva 2014/87/Euratom

14.8.2014.

15.8.2017.

OV L 219, 25.7.2014., 42.-52. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.01.2015

Top