Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biotehnoloģiskie izgudrojumi: tiesiskā aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biotehnoloģiskie izgudrojumi: tiesiskā aizsardzība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 98/44/EK — izgudrojumu tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu saskaņo valstu patentu tiesību aktus attiecībā uz biotehnoloģiskiem izgudrojumiem.

Ar to norāda, kuri izgudrojumi ir vai nav patentējami ētisku apsvērumu dēļ.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Izgudrojumi, kuri ir saistīti ar produktu, kas sastāv vai kas satur bioloģisku materiālu*, vai šāda bioloģiska materiāla ražošanas procesu, ir patentējami, ja tie ir jauni, ietver sevī izgudrojuma līmeni un tos var izmantot rūpnieciski.
 • Nav patentējamas:
  • augu un dzīvnieku šķirnes;
  • pēc savas būtības bioloģiski augu un dzīvnieku ražošanas procesi*;
  • cilvēka ķermenis dažādajās tā veidošanās un augšanas stadijās.
 • Tomēr elements, kas izdalīts no cilvēka ķermeņa vai iegūts tehniskā procesā, var būt patentējams izgudrojums.
 • Izgudrojumi nav patentējami, ja to komerciālā izmantošana būtu amorāla vai pretrunā sabiedriskajai kārtībai. Jo īpaši nav patentējami:
  • cilvēku klonēšanas procesi;
  • cilvēka ģenētiskās informācijas struktūru ģenētiskās identitātes modificēšanas procesi;
  • cilvēka embriju izmantošana rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem;
  • dzīvnieku ģenētiskās identitātes modificēšanas procesi, kas tiem var sagādāt ciešanas.
 • Patenta piešķirtā aizsardzība attiecas arī uz jebkādu bioloģisko materiālu, kas iegūts no sākotnējā bioloģiskā materiāla.
 • Ja selekcionārs nevar iegūt augu šķirni, nepārkāpjot patentu, viņš var pieteikties uz piespiedu licenci izgudrojuma neekskluzīvai izmantošanai, veicot attiecīgu honorāra maksājumu.
 • Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām izvērtē visus biotehnoloģijas ētiskos aspektus.

2012. gadā Eiropas Komisija izveidoja ekspertu grupu, lai pārbaudītu patentu tiesību tehnisko attīstību un sekas biotehnoloģijas un ģenētiskās inženierijas jomā. Šī grupa palīdz Komisijai sagatavot ziņojumus, kā to nosaka Direktīva 98/44/EK.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 1998. gada 30. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 30. jūlijam. Šobrīd šie noteikumi ir ieviesti visu ES valstu tiesību aktos.

KONTEKSTS

Izgudrojumu tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijā

GALVENIE TERMINI

* Bioloģiskais materiāls — materiāls, kas satur ģenētisku informāciju un ir spējīgs pats vairoties vai ko var pavairot bioloģiskā sistēmā.

* Bioloģiskais process — augu un dzīvnieku ražošanas process ir pēc savas būtības bioloģisks, ja tas pilnībā sastāv tikai no dabīgām norisēm, piemēram, krustošana vai selekcija.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK (1998. gada 6. jūlijs) par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā (OV L 213, 30.7.1998., 13.–21. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016

Top