Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiro monētu kopīgās puses dizaina autortiesību aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiro monētu kopīgās puses dizaina autortiesību aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2001) 600 galīgā redakcija) par euro monētu kopīgās puses noformējuma autortiesību aizsardzību

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to nosaka euro monētu kopīgās puses noformējumu autortiesību aizsardzības sistēmu un pārskata noteikumus par to reproducēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Euro monētu kopīgās puses noformējumi tika atlasīti Eiropas līmenī organizētā konkursā. Uz tiem redzamas trīs dažādas Eiropas kartes ar Eiropas Savienības (ES) 12 zvaigznēm fonā.
  • Euro monētu kopīgās puses noformējumi ir aizsargāti ar autortiesībām, kas pieder ES. Eiropas Komisija piešķir šīs tiesības ES valstīm, kuras ievieš euro, un prasa tām nodrošināt šo autortiesību ievērošanu to teritorijā.
  • Euro monētu kopīgās puses visa noformējuma vai tā daļas reproducēšana ir atļauta ļoti konkrētos gadījumos, piemēram, reproducēšana fotoattēlu vai filmu veidā. Savukārt reproducēšana medaļu vai žetonu formā ir aizliegta, jo tādējādi šos priekšmetus var sajaukt ar monētām. Jebkādas reproducēšanas gadījumā ir jāsaņem atļauja no Eiropas Komisijas (attiecībā uz ES valstīm, kas nav eurozonā) vai atbildīgās iestādes ES valstī (attiecībā uz eurozonas valstīm).
  • Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju, ES valstīm jāziņo Komisijai par to veiktiem pasākumiem autortiesību ievērošanai to teritorijā. Ja notikusi neatļauta reproducēšana, attiecīgajai valstij jāveic atbilstīgi pasākumi, lai to apturētu un izņemtu reproducētās vienības no apgrozības. Komisija vai eurozonas valstis var saskaņā ar valsts tiesību aktiem uzsākt kriminālvajāšanu pret atbildīgo personu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums par euro monētu vienādās puses noformējuma autortiesību aizsardzību (COM(2001) 600 galīgā redakcija) (OV C 318, 13.11.2001., 3.–4. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2017

Top