Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro un valstu valūtu maiņas kursi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro un valstu valūtu maiņas kursi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 2866/98 — euro un valstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursi

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Ar to nosaka maiņas kursus starp euro un eurozonas valstu bijušajām nacionālajām valūtām.
  • Šos maiņas kursus apstiprināja 1998. gada 31. decembrī, kad euro ieviesa pirmās 11 ES valstis (Beļģija, Vācija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle un Somija).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Lai kļūtu par daļu no eurozonas, kas ir ES ekonomiskās un monetārās savienības trešais posms, ES valstij ir jāatbilst noteiktiem ekonomiskiem un juridiskiem nosacījumiem, kas pazīstami kā konverģences kritēriji. Šie kritēriji ir veidoti tā, lai nodrošinātu, ka valstis var noteiktās robežās demonstrēt stabilitāti attiecībā uz cenām, valsts finanšu stāvokli, valūtas kursu un ilgtermiņa procentu likmēm.
  • Regula ir vairākkārt grozīta, lai apstiprinātu valūtu maiņas kursus, kad eurozonai pievienojās jaunas valstis:
  • Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. pantu maiņas kursus starp euro un ES valstu valūtām nosaka ES Padome. Tā nosaka valūtas kursu ar vienprātīgu lēmumu, ko pieņem eurozonas valstis kopā ar attiecīgo valsti, pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku.

Maiņas kursus fiksē neatsaucami:

1 euro =

Maiņas kurss

Bijusī valsts valūta

 

40,34

Beļģijas franki

 

1,96

Vācijas markas

 

15,65

Igaunijas kronas

 

340,75

Grieķijas drahmas

 

166,39

Spānijas pesetas

 

6,56

Francijas franki

 

0,79

Īrijas mārciņas

 

1 936,27

Itālijas liras

 

0,59

Kipras mārciņas

 

0,70

Latvijas lati

 

3,45

Lietuvas liti

 

40,34

Luksemburgas franki

 

0,43

Maltas liras

 

2,20

Nīderlandes guldeņi

 

13,76

Austrijas šiliņi

 

200,48

Portugāles eskudo

 

239,64

Slovēnijas tolāri

 

30,13

Slovākijas kronas

 

5,95

Somijas markas

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 2866/98 (1998. gada 31. decembris) par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem (OV L 359, 31.12.1998., 1.–2. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 2866/98 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2016

Top