Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēma (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēma (SESAR)

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido SESAR (vienotās Eiropas gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības sistēma) projektu.
 • SESAR mērķis ir uzlabot gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu darbību, modernizējot un saskaņojot Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas, definējot, izstrādājot, apstiprinot un izvēršot inovatīvus tehnoloģiskus un operatīvus gaisa satiksmes pārvaldības risinājumus.
 • SESAR Kopuzņēmums ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas atbild par SESAR projekta izstrādes fāzi. To 2007. gadā izveidoja Eiropas Savienība un Eurocontrol, kas ir Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • SESAR Kopuzņēmums atbild par SESAR projekta — Eiropas vienotās gaisa telpas tehnoloģiskā (pētniecības un izstrādes) komponenta — izstrādes fāzi. Eiropas vienotā gaisa telpa ir ES pasākumu kopums ar mērķi nodrošināt nākotnes gaisa drošības vajadzības.
 • Kopuzņēmuma uzdevums ir saskaņā ar gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) ģenerālplānu līdz 2035. gadam nodrošināt ES efektīvu gaisa satiksmes pārvaldības infrastruktūru. Tas padarīs iespējamu drošāku, ekoloģiski nekaitīgāku un efektīvāku gaisa satiksmi, t. i., tiešākus lidojumus ar mazāku degvielas patēriņu un retāku kavēšanos.
 • Tajā ir iesaistīta Eiropas Komisija, Eurocontrol, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, aviopasažieru organizācijas, gaisa telpas izmantotāji, regulatori, lidostu operatori, lidsabiedrību, lidostu un aeronavigācijas personāls, zinātnieki un aprīkojuma ražotāji (aptuveni 3000 eksperti). Kopuzņēmums ir ES struktūra, kas šim mērķim izveidota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu.
 • Tas jau ir izstrādājis ATM ģenerālplānu (atjaunināts 2012. un 2015. gadā), kurā ir definēts nākamās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu saturs, izstrāde un izvēršanas plāni.
 • Kopuzņēmums pārvalda procedūras, saskaņā ar kurām tā dalībniekiem piešķir dotācijas atbilstoši noteikumiem par piedalīšanos ES Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” pēc tā darbības pagarināšanas 2014. gadā.

SESAR Kopuzņēmuma sasniegumi līdz šim:

 • pasaulē pirmais lidojums četrās dimensijās (3 dimensijas + laiks), lai uzlabotu gala trajektorijas informācijas apmaiņu;
 • plašs rīku kopums, lai uzlabotu drošību uz lidostu skrejceļiem;
 • brīva maršrutēšana, lai samazinātu lidojumu ilgumu un degvielas radītās emisijas.

Kopš 2014. gada, SESAR Kopuzņēmuma pētniecības un inovācijas programma ir koncentrēta uz šādām jomām:

 • optimizēti gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu pakalpojumi;
 • uzlaboti gaisa satiksmes pakalpojumi;
 • efektīva lidostu darbība;
 • uzlabota, integrēta un racionalizēta aviācijas infrastruktūra.

Finansēšana

ES ieguldījums SESAR izstrādes fāzē ir EUR 700 miljoni no TEN-T un 7. PP programmām, ko papildina EUR 585 miljoni no programmas “Apvārsnis 2020”. Lai ņemtu vērā programmas “Apvārsnis 2020” darbības ilgumu, visi SESAR uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ir jāpublicē līdz 2020. gada 31. decembrim.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2007. gada 3. martā.

KONTEKSTS

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007 izveidoja SESAR Kopuzņēmumu. Regula ir grozīta divreiz — 2008. gadā (ar Regulu (EK) Nr. 1361/2008) un 2014. gadā (ar Regulu (EK) Nr. 721/2014), kad SESAR Kopuzņēmuma darbību pagarināja līdz 2024. gadam.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 219/2007 (2007. gada 27. februāris), ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) (OV L 64, 2.3.2007., 1.–11. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 219/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.02.2016

Top