Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viesabonēšana mobilo telefonsakaru tīklos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Viesabonēšana mobilo telefonsakaru tīklos

Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, lai mobilo tālruņu lietotājiem, ceļojot ES teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Eiropas Savienības mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem (zvaniem, īsziņām un interneta lietošanu).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 531/2012 (2012. gada 13. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta versija).

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas galvenais mērķis ir veicināt konkurenci tirgū to mobilo tālruņu lietotāju labā, kuri izmanto savus tālruņus zvaniem, īsziņām vai interneta lietošanai, ceļojot ārvalstīs ES teritorijā. To sauc par viesabonēšanu.

Ar regulu tiek ieviestas divas būtiskas izmaiņas.

Saskaņā ar jaunajiem ES viesabonēšanas noteikumiem, kas stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā, tiks papildus samazinātas maksimālās cenas, ko cilvēki maksā par viesabonēšanas pakalpojumiem, ceļojot ES teritorijā. Pateicoties jaunajām maksimālajām cenām, ceļojot citās ES valstīs, mobilā interneta izmantošana, lai piekļūtu kartēm, fotogrāfijām, sociālajiem tīkliem un e-pastam, kā arī balss zvanu veikšana un saņemšana un īsziņu nosūtīšana un saņemšana ir kļuvusi daudz lētāka.

Tāpat no 2012. gada 1. jūlija cilvēki, kuri ceļo ārpus ES, saņem brīdinājuma īsziņu, e-pastu vai uznirstošo logu, kad viņi tuvojas 50 eiro līmenim vai viņu iepriekš noteiktam ierobežojumam datu lejupielādei. Tas paplašina šobrīd ES teritorijā esošo brīdinājuma sistēmu.

No 2014. gada 1. jūlija patērētāji pirms došanās ceļojumā var izvēlēties atsevišķu viesabonēšanas līgumu vai mobilo datu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju tieši apmeklētajā sakaru tīklā, ja tāds ir pieejams. Patērētāji līdz ar to var viegli salīdzināt viesabonēšanas piedāvājumus (neatkarīgi no citiem mobilajiem pakalpojumiem) un gūt zemāku cenu sniegtās priekšrocības.

No 2014. gada 1. jūlija viesabonēšanas pakalpojumu patērētāji maksā ne vairāk kā 19 centus par veikta zvana minūti, ne vairāk kā 5 centus par saņemta zvana minūti, ne vairāk kā 6 centus par īsziņas nosūtīšanu un ne vairāk kā 20 centus par megabaitu (MB), lai lejupielādētu datus vai pārlūkotu internetu (par uzskaites soli izmantojot kilobaitu), ceļojot ārvalstīs.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 531/2012

1.7.2012.

-

OV L 172, 30.6.2012.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 717/2007 (2007. gada 27. jūnijs) par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (“pamatdirektīva”) (OV L 108, 24.4.2002.).

PRIEKŠLIKUMS

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012. (COM(2013) 627 final, 11.9.2013. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Šā priekšlikuma mērķis ir virzīties uz elektronisko sakaru vienoto tirgu, kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem neatkarīgi no to sniegšanas vietas ES teritorijā (bez pārrobežu ierobežojumiem vai nepamatotiem papildu izdevumiem) un kurā uzņēmumi, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus, var veikt savu darbību un nodrošināt minētos pakalpojumus neatkarīgi no savas dibināšanas vietas vai no klientu atrašanās vietas ES.

Saistībā ar viesabonēšanu tajā ir meklēti risinājumi, piemēram, veidi, kā garantēt augstu patērētāju aizsardzības līmeni visā ES un vienotus komercnosacījumus šajā jomā, tostarp pasākumus, lai pakāpeniski izbeigtu mobilās viesabonēšanas papildmaksas un nodrošinātu piekļuvi atklātajam internetam.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.02.2014

Top