Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūras un barības ķēdes aizsargāšana pret alvorganiskajiem savienojumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūras un barības ķēdes aizsargāšana pret alvorganiskajiem savienojumiem

Aizliegums uz kuģiem un tīkliem izmantot noteiktus ķīmiskus savienojumus var palīdzēt aizsargāt jūras vidi un cilvēku veselību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 782/2003 (2003. gada 14. aprīlis) par aizliegumu attiecībā uz alvorganiskajiem savienojumiem uz kuģiem.

KOPSAVILKUMS

Aizliegums uz kuģiem un tīkliem izmantot noteiktus ķīmiskus savienojumus var palīdzēt aizsargāt jūras vidi un cilvēku veselību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu Eiropas Savienības tiesību sistēmā iekļauj Starptautiskās jūrniecības organizācijas (SJO) Pretapaugšanas sistēmu (AFS) konvencijas noteikumus. Tās mērķis ir aizliegt alvorganiskos savienojumus uz visiem kuģiem, kas piestāj ES ostās, lai samazinātu vai novērstu šo produktu radīto nelabvēlīgo ietekmi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir alvorganiskie savienojumi?

Alvorganiskie savienojumi ir ķīmiskas vielas, kas ir pretapaugšanas krāsu sastāvā, ko izmanto uz kuģu korpusiem un tīkliem. Šie virsmas pārklājumi darbojas kā biocīdi, un tie ir paredzēti, lai novērstu apaugšanu ar aļģēm, moluskiem un citiem organismiem, kas palēnina kuģu ātrumu.

Kāda ir šo savienojumu iedarbība?

Tie ir ārkārtīgi toksiski jūras dzīvniekiem (kāpuriem, gliemenēm, austerēm un zivīm), tāpēc daudzās ES valstīs tie ir aizliegti.

Šī regula attiecas uz:

  • kuģiem, kuri kuģo zem kādas ES valsts karoga;
  • kuģiem, kuri nekuģo zem kādas ES valsts karoga, bet darbojas kādas ES valsts jurisdikcijā; un
  • kuģiem, kuri ienāk ES valsts ostā, bet uz kuriem neattiecas divi iepriekšējie punkti.

Šo regulu nepiemēro nevienam karakuģim, jūras kara palīgkuģim vai citam kuģim, kas pieder kādai valstij (neatkarīgi no tā, vai tā ir ES valsts vai nav) un ko pašlaik izmanto valsts vajadzībām.

Ar šo regulu nosaka šādus ierobežojumus:

  • no 2003. gada 1. jūlija alvorganiskos savienojumus, kuri darbojas kā biocīdi pretapaugšanas sistēmās, vairs nedrīkst lietot uz kuģiem, kuri kuģo zem kādas ES valsts karoga;
  • no 2008. gada 1. janvāra uz kuģiem, kuri ienāk ES valsts ostā, nedrīkst būt alvorganisko savienojumu pārklājuma, kas darbojas kā biocīds, vai arī tam jābūt ar vēl vienu slāni, kas veido barjeru šādiem savienojumiem, lai novērstu to noplūdi no neatbilstošās pretapaugšanas sistēmas.

Apsekošana un sertifikācija

Ar šo regulu ievieš apsekošanas un sertifikācijas sistēmu kuģiem, kuri kuģo zem kādas ES valsts karoga. Saskaņā ar šo sistēmu:

  • jāveic tādu kuģu apsekošana un sertificēšana, kuru bruto tonnāža ir 400 vai vairāk, neatkarīgi no to brauciena veida;
  • kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai vairāk, bet bruto tonnāža ir mazāka par 400, jābūt deklarācijai par atbilstību šai regulai vai AFS konvencijai;
  • kuģiem, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, nav nepieciešams paredzēt īpašu apskati vai deklarāciju (t. i., galvenokārt izpriecu kuģiem un zvejas kuģiem).

Komisijas Regulā (EK) Nr. 536/2008, ar kuru groza sākotnējo regulu, ir noteikts, kā kuģiem, kuri kuģo zem trešo valstu karoga, ir jāievēro šie ierobežojumi. Saskaņā ar šo sistēmu:

  • kuģiem, kuri kuģo zem to valstu karogiem, kuras irAFSkonvencijas dalībvalstis , ir jāpierāda sava atbilstība, uzrādot Starptautiskās pretapaugšanas sistēmas sertifikātu;
  • kuģiem, kuri kuģo zem to valstu karogiem, kuras navAFSkonvencijas dalībvalstis , ir jāuzrāda paziņojums par atbilstību, ko karoga valsts izsniegusi saskaņā ar AFS konvenciju un SJO Jūras vides aizsardzības komitejas (MEPC) noteikumiem.

GALVENIE TERMINI

Starptautiskā konvencija par kaitīgo kuģu pretapaugšanas sistēmu kontroli : vienošanās, ar kuru ir aizliegta kaitīgo alvorganisko savienojumu izmantošana pretapaugšanas krāsās, ko lieto uz kuģiem, un ar kuru izveido mehānismu, lai novērstu citu kaitīgu vielu potenciālu turpmāku izmantošanu pretapaugšanas sistēmās.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Jūras drošības aģentūras tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta pretapaugšanas sistēmām.

ATSAUCES

Akts

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 782/2003

10.5.2003.

-

OV L 115, 9.5.2003., 1.-11. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Spēkā stāšanās datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 536/2008

4.7.2008.

-

OV L 156, 14.6.2008., 10.-11. lpp.

Regula (EK) Nr. 219/2009

20.4.2009.

-

OV L 87, 31.3.2009., 109.-154. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.08.2015

Top