Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Droši un efektīvi pārvadājumi pa upēm: upju informācijas pakalpojumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Droši un efektīvi pārvadājumi pa upēm: upju informācijas pakalpojumi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2005/44/EK par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz ES iekšējiem ūdensceļiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus par saskaņotu upju informācijas pakalpojumu (RIS)* izmantošanu. Šie noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka ES iekšējie ūdensceļi ir droši, efektīvi un videi nekaitīgi. Tie ir piemērojami kanāliem, upēm, ezeriem un ostām, kas spēj uzņemt kuģošanas līdzekļus ar kravnesību 1000–1500 tonnu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Upju informācijas pakalpojumi ietver:
  • ģeogrāfiskus, hidroloģiskus un administratīvus datus par ūdensceļiem (“informācija par kuģa ceļu”);
  • datus par navigāciju īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā (“taktiska un stratēģiska informācija par satiksmi”);
  • rīcību negadījumu gadījumā (“katastrofu seku novēršana”);
  • statistiku, muitas pakalpojumus, ūdensceļu un ostu maksas.
 • ES valstīm ir pienākums:
  • nodrošināt, ka to RIS ir efektīvi, nodrošina paplašināšanas iespējas un ka tos ir iespējams izmantot saskaņoti ar citām sistēmām;
  • sniegt visiem RIS izmantotājiem attiecīgos datus par navigāciju un reisu plānošanu;
  • izveidot RIS centrus atbilstoši reģionālajām vajadzībām;
  • nozīmēt kompetentās iestādes, kas atbild par RIS lietojumprogrammām un starptautisko datu apmaiņu.
 • Eiropas Komisija atbild par to, lai saskaņotos termiņos tiktu noteiktas tehniskās vadlīnijas RIS plānošanai, īstenošanai un sniegšanai. Tajās ietilpst šādi aspekti:
  • elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēma;
  • elektroniskie kuģu ziņojumi;
  • paziņojumi kapteiņiem;
  • kuģošanas līdzekļu lokalizācijas un līdzsekošanas sistēmas;
  • RIS iekārtu savietojamība.
 • Komisija ar valstu ekspertu komitejas palīdzību ir izstrādājusi RIS tehniskās prasības.

Rīcības programma

2006. gadā Komisija iesniedza paziņojumu par integrētu ES rīcības programmu iekšējo ūdensceļu transportam. Programma, kas pazīstama ar nosaukumu “NAIADES” (Navigācijas un iekšējo ūdensceļu darbība un attīstība Eiropā), tika atjaunināta 2013. gadā (“NAIADES II”), nosakot konkrētus mērķus laikposmam līdz 2020. gadam. Komisijas paziņojuma par NAIADES II mērķis ir izveidot apstākļus, lai iekšzemes navigācija kļūtu par kvalitatīvu transporta veidu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2005. gada 20. oktobrī. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 20. oktobrim.

KONTEKSTS

 • ES kanāli un upes kopumā vairāk nekā 37 000 kilometru garumā savieno svarīgas pilsētas un ekonomikas reģionus. Šie iekšējie ūdensceļi sniedz lielu ieguldījumu ilgtspējīgā transporta sistēmā, samazinot sastrēgumus un piesārņojumu uz ES ceļiem.
 • Upju informācijas pakalpojumu portāls.

GALVENAIS TERMINS

* Upju informācijas pakalpojumi (RIS): pakalpojumi, kas atbalsta satiksmes un transporta vadību iekšzemes navigācijā, tostarp, kad tas ir iespējams, sasaisti ar citiem transporta veidiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/44/EK (2005. gada 7. septembris) par saskaņotiem upju informācijas pakalpojumiem (RIS) attiecībā uz Kopienas iekšējiem ūdensceļiem (OV L 255, 30.9.2005., 152.–159. lpp.)

Direktīvas 2005/44/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2016

Top