Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
.eu pirmā līmeņa domēns

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

.eu pirmā līmeņa domēns

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka veidu, kā tiek ieviests .eu interneta adrešu sufikss, kas pazīstams kā pirmā līmeņa domēns (TLD). Jo īpaši ar regulu paredz izveidot reģistru un vispārēju politikas struktūru šā reģistra darbībai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

.eu pirmā līmeņa domēns sniedz Eiropas Savienībai (ES) pašai savu interneta identitāti. Tā mērķis ir uzlabot ES atpazīstamību internetā, paplašināt lietotāju izvēles iespējas, izvēloties domēnu nosaukumus, un veicināt elektroniskās komercijas attīstību iekšējā tirgū.

.eu TLD izveide ir viens no rīcības plānā “e-Eiropa 2002” noteiktajiem mērķiem, lai sekmētu elektronisko komerciju un veicinātu interneta izmantošanu.

.eu domēns papildina jau esošos domēnus ES, bet neaizstāj tos. Tas sniedz lietotājiem iespēju izvēlēties visas Eiropas mēroga interneta identitāti (galvenokārt tīmekļa vietnes vai e-pasta adreses).

Mērķi

.eu TLD ieviešanai ir vairāki mērķi:

 • veicināt interneta tīklu izmantošanu un paplašināt lietotāju izvēles iespējas, sniedzot alternatīvu esošajiem valsts burtu koda pirmā līmeņa domēniem (piemēram, .fr Francijai vai .it Itālijai) vai vispārīgajiem pirmā līmeņa domēniem (piemēram, .com, .net);
 • uzlabot Eiropas serveru savstarpējo savietojamību, nodrošinot .eu nosaukuma serveru pieejamību ES;
 • nodrošināt ES iekšējam tirgum plašāku atpazīstamību pasaules tīklā un popularizēt ES tēlu globālajos informācijas tīklos.

Reģistrs

Reģistru pārvalda NVO saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Komisiju.

Tam ir šādi uzdevumi:

 • reģistrēt domēnu nosaukumus .eu TLD ar akreditētu .eu reģistratūru starpniecību uzņēmumiem, organizācijām vai fiziskām personām, kas nodibinātas vai dzīvo ES;
 • pieņemt reģistrācijas politiku .eu TLD, konsultējoties ar Komisiju un citām ieinteresētajām pusēm, saskaņā ar sabiedriskās kārtības noteikumiem;
 • noteikt samaksu, kas ir tieši saistīta ar izmaksām;
 • īstenot ārpustiesas strīdu risināšanas politiku attiecībā uz strīdiem par domēnu nosaukumiem vai reģistra lēmumiem;
 • pieņemt un īstenot procedūru .eu reģistratūru akreditācijai;
 • nodrošināt domēnu nosaukumu datu bāžu integritāti.

Politika

Komisija pieņem sabiedriskās kārtības noteikumus attiecībā uz .eu TLD ieviešanu un funkcijām, kā arī sabiedriskās kārtības principus attiecībā uz reģistrāciju. Šie noteikumi ietver, jo īpaši:

 • ārpustiesas strīdu risināšanas politiku;
 • sabiedriskās kārtības noteikumus, kas attiecas uz spekulatīvu un aizskarošu domēnu nosaukumu reģistrāciju;
 • noteikumus attiecībā uz domēnu nosaukumu anulēšanu;
 • valodas un ģeogrāfisko jēdzienu jautājumus;
 • jautājumus saistībā ar intelektuālo īpašumu un citām tiesībām.

Tiesību paturēšana

ES patur visas tiesības attiecībā uz .eu TLD, tostarp jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības uz reģistra datu bāzēm.

Ieviešana

Komisija reizi divos gados iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par .eu TLD ieviešanu, efektivitāti un darbību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2002. gada 30. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta .eu pirmā līmeņa domēnam.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (OV L 113, 30.4.2002., 1.–5. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 733/2002 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu, darbību un efektivitāti (COM(2015) 680 final, 18.12.2015.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 874/2004 (2004. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju (OV L 162, 30.4.2004., 40.–50. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.04.2016

Top