Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obligātās pārbaudes regulārās satiksmes ro-ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obligātās pārbaudes regulārās satiksmes ro-ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 1999/35/EK — obligāto apsekojumu sistēma ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to paredz obligātos apsekojumus regulāro reisu ro-ro prāmjiem* un ātrgaitas pasažieru kuģiem, kuri iebrauc Eiropas Savienības (ES) ostās vai izbrauc no tām, lai nodrošinātu, ka tie atbilst piemērojamo drošības standartu prasībām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šo tiesību aktu piemēro visiem ro-ro prāmjiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem neatkarīgi no to karoga, kuri iebrauc ES ostās vai izbrauc no tām un veic starptautiskos vai vietējos reisus.
 • ES valstis nodrošina, ka pirms reisa uzsākšanas prāmji un kuģi:
  • ir saņēmuši derīgus sertifikātus, kas ir attiecīgi pārbaudīti;
  • atbilst attiecīgajiem klasifikācijas standartiem;
  • ir aprīkoti ar brauciena datu ieraksta iekārtu (VDR);
  • atbilst īpašām stabilitātes prasībām.
 • Sabiedrības, kas organizē reisus, nodrošina, lai uz kuģiem būtu pieejami tādi pasākumi kā informācija par krasta navigācijas sistēmām.
 • ES valstīm ir pienākums:
  • pirms regulārā reisa uzsākšanas veikt sākotnējo apsekošanu, lai nodrošinātu atbilstību nepieciešamajiem drošības standartiem;
  • divreiz gadā un pēc kuģa remonta vai vadības maiņas veikt papildu apsekošanu, taču viena no divām ikgadējām apsekošanām jāveic kārtējā regulārā reisa laikā;
  • aizliegt kuģa ekspluatāciju, ja tas neatbilst drošības standartiem;
  • sadarboties ar jebkuru valsti, kurai ir būtiska interese avārijas vai negadījuma izmeklēšanā, kurā iesaistīts kuģis, uz kuru attiecas šī direktīva.

Saistītā tiesību akta par ostas valsts kontroli mērķis ir aizliegt standartiem neatbilstošu kuģošanu ES. Tas nosaka, ka visiem kuģiem jāatbilst ES un starptautiskajiem drošības standartiem, kā to paredz, piemēram, Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 1999. gada 1. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 1. decembrim.

GALVENAIS TERMINS

*ro-ro prāmis : jūras pasažieru kuģis ar aprīkojumu, kas autotransporta vai dzelzceļa transporta līdzekļiem ļauj iebraukt uz kuģa un izbraukt no kuģa, un kurš pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus.

AKTS

Padomes Direktīva 1999/35/EK (1999. gada 29. aprīlis) par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai (OV L 138, 1.6.1999., 1.–19. lpp.)

Direktīvas 1999/35/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. aprīlis) par ostas valsts kontroli (OV L 131, 28.5.2009., 57.–100. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.04.2016

Top